ពិតជាមិនគួរអោយជឿថាខ្មែរយេីងអាចធ្វេីបានចឹងសោះ…! បុគ្គលម្នាក់រកលុយពី YouTube បានចំណូលរាប់មុឺនដុល្លាក្នុងមួយខែដល់ពេលប្រាប់ទៅអ្នកដ៏ទៃមិនមានអ្នកជឿសោះស្រាប់តែពេលអោយមេីលលុយទេីបដឹងថា…!

វិស័យបច្ចេកវិទ្យាបានធ្វេីអោយប្រជាជនយេីងជាច្រេីនមានការចាប់អារម្មណ៏នឹងមានការចូលចិត្តជាច្រេីននៅក្នុងនោះផងដែរមានដូចជា Facebook, YouTube, Instagram, TikTok នឹងមានកម្មវិធីច្រេីនទៀតដែលប្រជាជនយេីងមានការប្រេីប្រាស់ជាច្រេីននៅពេលបច្ចុប្បន្នទៀត។ក្រោយមានការដឹងលឺនៅការរកប្រាក់ចំណូលពីប្រពន្ធ័បច្ចេកវិទ្យាបានប្រជាជនខ្មែរយេីងបានធ្វេីការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វេី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អោយអ្នកជំនាន់ក្រោយមានការចាប់អារម្មណ៏នឹងមានការចង់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះផងដែរ។ស្ថិតនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងប្រពន្ធ័បច្ចេកវិទ្យាបានអោយដឹងថា YouTube នឹង Facebook ជាកម្មវិធីដែរបងប្អូនយេីងមានការចាប់អារម្មណ៏នឹងមានអ្នកធ្វេីការរកប្រាក់ចំណូលតាមកម្មវិធីនេះច្រេីនខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វេីអោយបុគ្គលមួយចំនួនទទួលបានប្រាក់ជាច្រេីនដែលយេីងនឹកស្មានមិនដល់។យោងទៅតាមគេហទំព័រ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុក​មួយ​មាន​ឈ្មោះ​ ឈិញ​ ឈុន​ ដែលគាត់គឺជាបុគ្គលជោគជ័យមួយរូប​ ក្នុងការរក​ចំណូល​ពីក្រុមហ៊ុន​ យូធូប​ តាមរយៈការបង្កេីតវីដេអូ​ បែបលក្ខណៈ​ Primitive ដោយទទួលបានអ្នកចុច​ Subscribe Channel របស់គាត់ដល់ទៅរាប់លានអ្នកឯណោះ។ម្ចាស់គណនីខាងលេី​ ក៏បានភ្ជាប់​ នូ​វសំណេរមួយចំនួនថា៖”ស៊ីអត់​ ស៊ីឃ្លា.ន ដោយសារតែវានិងហើយ 25,000,000 រៀល បង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា Thank YouTube ដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើអោយខ្ញុំស្គាល់រសជាតិជីវិតមួយនេះ ដីប្លង់ទី6 ប្រពន្ធប្រាប់ថាកុំចង់បានឡានទំនើបជិះអី ទិញដីវិញ ក្រែងចាស់ទៅរស់ស្រួល សូមលើកទឹកដល់បងប្អូនដែលរកលុយតាម YOUTUBE ទាំងអស់កុំបាក់ទឹកចិត្ត តស៊ូគង់បានសម្រេច”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply