សង្ឃថៃបង្ហាញមហិ រិទ្ធក្នុងខ្ទះខ្លា.ញ់ដ៏អស្ចារ្យ ស្រាប់តែអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបង្ហើ បថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

KHB/បរទេស៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបខ្លះៗហើយថា នៅរ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​កន្លងមក ឃ្លីប​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី “​មហិច្ឆ តា​អស្ចារ្យ​” ខណៈ​សង្ឈ​ថៃ​មួយ​អង្គគង់​តាំងស​ម្មា​ធិ​នៅក្នុង​ខ្ទះ​ខ្លា ញ់​ដ៏ “​ក្តៅ​” ។ មនុស្ស​ជាច្រើន​ភ្ញាក់ផ្អើល ហើយ​សម្តែង​ការគោរព​សក្ការៈ ។​ ប៉ុន្តែ​សាស្ត្រាចារ្យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ថៃ Jessada Denduangboripant នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ ជូឡា​ឡុងកន (Chulalongkorn) បាន​ស្រាយ​បញ្ជាក់ថា វា​ជា​ទង្វើ “​ក្លែ ងក្លា យ​” ហើយ​លោក​ថែមទាំង​បាន​បង្ហោះ​រូបភាព​បកស្រាយ​លើ​គណនី Youtube របស់​ខ្លួន​ថែមទៀត ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញលោក​ឲ្យដឹងថា ថ្វី​ត្បិត​តែ​ខ្ទះ​ខ្លា ញ់​ត្រូវបាន​គេ​ដុ.ត​ភ្លើ ង​ដាំប៉ុន្តែ​ប្រេង​នៅក្នុង​នោះ​ពុំ​បាន​ពុះ​ទេព្រោះថា ខ្ទះ​ខ្លា ញ់​នេះ​ត្រូវបាន​គេ​ប្រើប្រាស់​វត្ថុ​ធាតុ​ពិសេស ហើយ​រៀបចំ​ជា ២​ស្រទាប់ ដើម្បី “​បង្ខាំង​កំដៅ​” ។ ចន្លោះ​នោះ​អាច​ត្រូវបាន​គេ​ដាក់​ទឹក​ចូល ហើយ​ទឹក​វា​នឹង​ស្រូប​យក​កម្តៅ រីឯ​ប្រេង​ពុំ​មាន​កម្តៅ​អ្វី​ទេ ។​ សាស្ត្រាចារ្យ Jessada នៅ​បាន​ចង្អុល​ប្រាប់​ពី​របៀប​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់​ត្រួតពិនិត្យ​មើល​យ៉ាង​ងាយដោយ​គ្រាន់តែ​យក​ប្រ.ដាប់​វាស់​សី តុណ្ហភាព​ដាក់​ក្នុង “​ប្រេង​” នោះ ការពិត​នឹង​ត្រូវ​បាន​ស្រាយ​បញ្ជាក់ ។ ម្យ៉ាងទៀត​ប្រភេទ​រុក្ខជាតិ​នៅក្នុង​ខ្ទះ​ជា​ប្រភេទ​កា ត់​បន្ថ យកម្តៅនិង​ធ្វើឲ្យ​អ្នកទស្សនា​មើលទៅ​គួរឲ្យ​…​ខ្លា.ច ៕ សូមទ ស្សនាវី ដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply