តេីមានកូនណាខ្លះដែរ ពេលម្តាយចាស់ទៅ​ ត្រូវបំពេញតួនាទីសងគុណគាត់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើយោងតាមហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Nong Sovannaryបានបង្ហោះវីដេអូ និងរូបភាពមួយចំនួនដែលត្រូវបានម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកម្នាក់ បានបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់គាត់នូវសកម្មភាពដ៏ប្រពៃមួយរបស់អ៊ុំប្រុសម្នាក់ដែលបានធ្វើជូនស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ (អាចជាម្តាយ)។
ជួយគ្នានោះដែលម្ចាស់ ហ្វេសប៊ុកបានបង្ហោះសារមួយដែលបង្កប់ដោយអត្តន័យដែលប្រិយមិត្តមួយចំនួនពិតជារំភើបខាងក្រោមនេះជាសសារដែលគាត់បានសរសេរ៖ “តេីមានកូនណាខ្លះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែរពេលម្តាយចាស់ទៅ​ ត្រូវបំពេញតួនាទីសងគុណគាត់ដូចលោកពូម្នាក់នេះខ្លះ​ លោកពូរុញរទេះកាត់មុខផ្ទះខ្ញុំមិញ​ សុំទោសលោកពូដែរលួចថត”។ក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយ បានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនមានការកោតសរសើរទឹកចិត្តមើលថែនិងអត់ធ្មត់របស់អ៊ុំប្រុសម្នាក់នេះជាខ្លាំង ព្រមទាំងធ្វើការចែករំលែកតគ្នាផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply