ស្ទេីរតែមិនជឿថានៅពេលនេះ លោក ឧកញ៉ា ម៉ុងឬទ្ធី បានស្រាវជ្រាវនៅប្រភេទស្វាយថ្មីដែលខិតខំជាង១០ឆ្នាំទៅហេីយទឹមតែពេលនេះលោកបានធ្វេីការបង្ហោះនៅរូបភាពមួយនេះនឹងបានប្រាប់ពីប្រយោជន៏នៃដេីមស្វាយនេះថា…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងស្រុកប្រទេសកម្ពុជាបានអោយដឹងថាវិស័យកសិកម្មរបស់យេីងបានឈានដល់កម្រិតមួយដែលអន្តរជាតិបានធ្វេីការទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបាននឹងការធ្វេីការដាំដុះទៅលេីបច្ចេកទេសយេីងក៏មានការជឿនលឿនខ្លាំងដែរដោយកាលពីសម័យមុនយេីងប្រេីសត្វពាហនះធ្វេីជាកម្លាំងសម្រាប់អូសទាញនឹងធ្វេីជាមួយនឹងដៃរបស់យេីងផ្ទាល់តែម្តង។ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកាលនេះបានអោយដឹងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានការលូតលាស់ខ្លាំងមែនទែនដែលនៅក្នុងគ្រប់តំបន់ពោរពេញទៅដោយការប្រេីប្រាស់នៅរបស់ទំនេីបនឹងរហ័សហេីយជឿនលឿនទៀតផងដែលបងប្អូនកសិកររបស់យេីងមិនមានការលំបាកដូចកាលពីមុននោះទេ។តែទោះជាយ៉ាងណាក៏បងប្អូនយេីងនៅតែរក្សារនៅប្រពៃណីនៅក្នុងការធ្វេីស្រែចម្ការរបស់ខ្មែរយេីងដែរដេីម្បីធ្វេីជាកេរ្តិ៏តំណែលអោយយុវជនជំនាន់ក្រោយបានដឹងនឹងបានយល់ពីសម័យកាលនីមួយៗនៅក្នុងការធ្វេីស្រែចម្ការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងតំបន់នីមួយៗនៃស្រុកខ្មែរយេីង។ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មបានអោយដឹងថាមានអ្នកចូលរួមផ្តល់នៅបទពីសោធន៏ច្រេីនខ្លាំងមែនទែនបេីយេីងនិយាយជាក់ស្តែងនៅក្នុងការលេចធ្លោនៅក្នុងការធ្វេីដំណាំនឹងធ្វេីចម្ការនៅស្រុកខ្មែរយេីងគឺប្រាកដជានឹកឃេីញទៅដល់លោកឧកញ៉ា ម៉ុងឬទ្ធីជាមិនខានដែលលោកតែងតែប្រេីប្រាស់ជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនឹងតែងតែផ្តល់បទពិសោធន៏ទៅដល់កសិករនានាដែលនៅក្នុង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តំបន់ដែលប្រកបនៅវិស័យកសិកម្មនេះផងដែរ។ជីវិតរបស់លោកមេីលទៅសាមញ្ញមែនតែពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វេីអោយមហាជនមានការចូលចិត្តនៅជីវិតរស់នៅបែបនេះមែនទែន។សឹងតែថានៅពេលនេះលោកបានក្លាយទៅជាដង្ខៅជនបទទៅហេីយដែលគ្រប់សកម្មភាពដែលលោកបានធ្វេីមានអ្នកគាំទ្រនឹងបានយកតម្រាប់តាមស្ទេីរតែទាំងអស់ទៅហេីយ។លោកឧកញ៉ាម៉ុងឬទ្ធី បានបង្ហោះវិដេអូខ្លីមួយបង្ហាញពីដើមស្វាយរបស់លោកមួយដើមមានផ្លែច្រើនប្រភេទ ហើយចាប់ផ្តើមផ្លែក្នុង​រយៈកាល​ខ្លីគឺតែ១២ខែ លោកឧកញ៉ាបានរៀបរាប់ថា៖ តាំងពី​ដូនតា​ម៉ាកុង​តំណរតមក​យេីងតែងតែ​ ដាំស្វាយ​ត្រូវ​ប្រេី​រយៈពេល​ពី៤ទៅ៥ឆ្នាំ​ ​ទេីបអាចទទួល​បាន​ផល​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោយពី​ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ បច្ចេកទេស​មកពី​បរទេស​អស់រយៈពេល​ជាង១០ឆ្នាំ​រួចមក​ ខ្ញុំ​អាច​បន្ត​ពូជ​ស្វាយ​មួយ​ដេីម​អោយ​បានផ្លែ​ច្រើន​ប្រភេទ​ និង​អាចអោយវា​ចាប់ផ្តេីមផ្លែ​ក្នុង​រយៈកាល​ខ្លីគឺតែ១២ខែ​ ដូច​មាននៅក្នុង​វីដេអូ​នេះ​។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
សូម​អញ្ជើញ​ ប្រីយមិត្ត​យេីង​ទាំងអស់គ្នា​ទស្សនា​ដេីម្បី​បន្ធូរ​អារម្មណ៍​ខ្លះៗ​ ក្នុង​សម័យកាល​កូវិត​១៩ដ៏មហា​ប្រល័យ​នាពេលនេះ​ ខ្ញុំ​សូមជូនពរ​ប្រីយមិត្ត​យេីង​ទាំងអស់គ្នា​អោយ​ បវៀសជៀស​អោយឆ្ងាយពី​ជម្ងឺ​ឆ្លង​កូវិត​១៩នេះ​ ។ Sunday,2 May ,2021

Leave a Reply