បន្ទាប់ពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានចេញវីដេអូបង្ហោះបកអក្រាតពីបុរសម្នាក់ដែលរេីសលុយគាត់បានហេីយមិនព្រមអោយលុយគាត់វិញនឹងថែមទាំងហែកចោលទៀតនៅពេលនេះបុរសម្នាក់នោះក៏បានចេញមុខបកស្រាយដោយបែបនេះថា…! នឹងមិនថែមប៉ុណ្ណោះឧត្តសេនីយ៍ ទី ចំរើនកុសលក៏បានចូលធ្វេីការខមិនស៊ែរចែករំលែកដោយបែបនេះផងដែរថា(មានវីដេអូ)

ហ្វេសប៊ុក៖ នាពេលថ្មីៗមកនេះ មហាជនជាច្រើនបានហួសចិត្ត ក្រោយពីបានឃើញវីដេអូដែលបង្ហោះនោឡើហ្វេសប៊ុកផេករបស់ ឧត្តមសេនីយ៍ ទី ចំរើនកុលល ដោយបង្ហាញនៅទង្វើមិនល្អមួយក្នុងសង្គម គឺបរុសម្នាក់ រើសបានលុយចំនួន ២០ ដុល្លា របស់នារីម្នាក់ដែលបានជ្រុះតាមផ្លូវ តែនៅពេលដែលនាងទៅសុំវិញ ស្រាប់តែបុរសនោះបែជាខឹម រហូតចាប់លុយគ្នា២០ដុល្លានឹងហែកចោលនៅមនឹងមុខនាងតែម្តង ហើយក៏បើកឡានចេញទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកទៀត នារី រ ង គ្រោះដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Nith Nith បានរៀបរាប់ថា: បងប្អូនជួយមើលទៅ លុយខ្ញុំជ្រុះហើយ ខ្ញុំសុំគាត់ តាមសម្រួល ហើយមិចគាត់ មិនព្រមឲ្យខ្ញុំហើយ និយាយចេញ ឡើងថា បើប្រាប់គាត់ពី ដំបូងថា លុយខ្ញុំគាត់ឲ្យបាត់ ហើយចុះខ្ញុំប្រាប់ ចាលុយខ្ញុំជ្រុះខ្ញុំសូមវិញ បានអត់ពូគាត់ថាមែនលុយខ្ញុំ ហើយខ្ញុំខំបកមក រើសវិញហើយមិច គាត់នៅទេ អោនរើសទៀត លុយ ២០ដុល្លារវាមិនច្រើន ទេសម្រាប់អ្នក តែច្រើន សម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃ ទម្រាំបាន លុយប៉ុណ្ណឹង សម័យកូវិដពិ បាករក ខ្លាំងណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីទទួលការរិះគ.ន់ច្រើនឡើងៗក្នុងបណ្តាញសង្គម នៅមុននេះបន្តិច បុរសដែលហែកលុយគេចោលនោះ បានចេញវីដេអូមកបញ្ជាក់ការពិត និងរៀបរាប់ដើមហេតុរហូតដល់ចប់ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែមុននេះបន្តិច យោងតាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកផេក ឧត្តមសេនីហ៍ ទី ចំរើនកុសល ក៏បាននិយាយថា៖ បុរសដែលរើសបានលុយ20ដុល្លា ហើយហែកចោលមិនព្រមប្រគល់ទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញព្យាយាមចេញវីដេអូពន្យល់ពីមូលហេតុ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកថា លុយ20ដុល្លានេះមិនមែនជារបស់លោកទេ ទោះបីថាលោករើសបាននៅលើដី ក៏ប៉ុន្តែវាជារបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលបានជ្រុះ។ លោកពិតជាគ្មានសិទ្ធិរើសលុយនេះយកមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទេ ប៉ុន្តែលោកអាចរើសយកវាទៅប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតលោកបំផុតដើម្បីថែរក្សាទុកឲ្យម្ចាស់គេវិញ។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកដល់បងប្អូនកូនក្មួយគួរគប្បីយល់ថា វាជាប ទល្មើ សលួ ចបើអ្នករើសបានហើយមិនព្រមប្រគល់ទៅឲ្យម្ចាស់ដើមនៃទ្រព្យវិញ ឬប្រគល់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចដើម្បីថែរក្សាទុកប្រគល់ទៅឲ្យម្ចាស់ដើម។

កន្លងមកខ្ញុំតែងតែឃើញបងប្អូនបង្ហោះថាភ្លេចការបូបនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយត្រូវបានអ្នកផ្សេងយកទៅបាត់ នេះហើយជាបទល្មើសលួច ព្រោះចេតនាទុច្ចរឹតបានកើតមានក្នុងគោលបំណងចាប់យកទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ទ្រព្យដើម្បីយកមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន។ ថ្ងៃក្រោយបើឃើញរបស់អ្នកដទៃភ្លេច ឬជ្រុះចូរដើរហួសទៅ របស់នោះវាក៏មិនបាត់ ចំណែកខ្លួនក៏មានសេចក្តីសុខ។ ការលោភលន់រមែងតែងវិនាសអន្តរាយដល់ខ្លួន។ សូមអរគុណ”។

Leave a Reply