ឆ្លាតអីឆ្លាតយ៉ាងនេះ…! សត្វសុនខ មួយក្បាលដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តសិរិសាគរ ដូនស្ដើងបានធ្វេីអោយមហាជនជាច្រេីនមានការចាប់អារម្មណ៏ដោយសារតែភាពវ័យឆ្លាតនឹងភាពឧស្សាហ៏ដែលនឹកស្មានមិនដល់រហូតដល់ថ្នាក់ព្រះចៅអធិការហៅសុទ្ធតែ…! (មានវីដេអូ)

មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានការស្រលាញ់សត្វនឹងអ្វីៗខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏មានសត្វចិញ្ចឹញខ្លះក៏ជាសត្វដែលធ្វេីយេីងមានមនសុ្សសញ្ចេតនាទៅលេីសត្វដ៏ទៃកាន់តែច្រេីន។ក្នុងចំណោមសត្វចិញ្ចឹមទាំងអស់គ្រយសារនីមួយៗតែងតែមានសត្វចិញ្ចឹមដែលខ្លួនស្រលាញ់នឹងនឹងការស្រលាញ់ពីអ្នកជិតខាងនឹងគ្រួសារ​​​។នៅក្នុងសត្វចិញ្ចឹមទាំងអស់ពិតជាមានសារហសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះយេីងព្រោះវាអាចជួយយេីងនឹងប្រសព្វនឹងភាពឆ្លាតវ័យរបស់អត្តចរិត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៃសត្វនីមួយៗ។ដូចជាសុនខ អាចហិតក្លិន និងស្ដាប់បានយ៉ាងល្អ ប៉ុន្តែមិន​អាចមើល​ឃើញពណ៌​បាន​​ល្អ​នោះទេ។ ពួកវាងងឹតពណ៌។ សត្វឆ្កែមានជើងបួន ហើយបង្កើតសម្លេង “បាក”​ “វូហ្វ” ឬក៏ “អាហ្វ”។ សត្វឆ្កែតែងតែដេញចាប់សត្វឆ្មា ហើយ​សត្វឆ្កែភាគច្រើនលេង​ចាប់បាល់ និងដំបងឈើ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ វីដេអូជាច្រើនត្រូវបានអ្នកលេងក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនាំគ្នាស៊ែរតគ្នាៗ ដោយសារតែឆ្កែមួយក្បាលពិតជាឆ្លាតណាស់ ចេះសព្វគ្រប់ ហើយក៏គួរឲ្យស្រលាញ់ផងដែរ។ ក្នុងនោះដែរ ទិដ្ឋភាពព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលបានបង្ហោះវិដេអូនេះ​បានធ្វើសកម្មភាពជួយដល់ព្រះអង្គ ដូចជាពាំធុងសម្រាមតាមព្រះអង្គ និងយកស្បែកជើងឲ្យព្រះអង្គជាដើម។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ វត្តសិរិសាគរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូនស្ដើង បានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូអំពីសត្វឆ្កែមួយក្បាលដែលពូកែ និងឧស្សាហ៍ ស្តាប់បង្គាប់ណាស់ ជាពិសេសនោះ គេមានរបៀបណាស់ មុនពេលឆីបាយ គេក្រាបសុំដែរ គ្រប់សកម្មភាព តែងមានវត្តមានគេរហូត! ដឹងទេថាខ្ញុំស្រលាញ់អ្នកណាស់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែសត្វជាសភាវះមួយដែលវ័យឆ្លាតទេីបមនុស្សយេីងគ្រប់គ្នាតែងតែស្រលាញ់នឹងធ្វេីការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលេីសត្វទាំងនោះព្រោះថាពេលខ្លះសត្វចិញ្ចឹមទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែសត្វដែលមានការស្តាប់នឹងតែងតែយកឧស្សាហ៏មកដល់យេីងថែមទៀតផង។

Leave a Reply