ពិតជាខ្លោចចិត្តខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពី.លា.ចា.ក.លោកហេីយសូម្បី.ស.ព.ក៏មិនអាចទុកតំកល់យូរបានដែរលោកគ្រូពេ.ទ្យ.ក៏បានធ្វេីការមកយក.សា.ក.ស.ព.ភ្លាមៗ(មាន…)

ថៃ តារាកំប្លែងដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសថៃ គឺលោក Kom Chauncheun បានទទួលម.រណភាពហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមេសាឆ្នាំ២០២១នេះក្នុងវ័យ៦៤ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីតារារូបនេះមានជំ.ងឺកូវីដ-១៩។ ដំណឹងនេះបង្កើត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឲ្យមានការសោកស្តាយជាខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។ការភ្ញាក់ផ្អើលនេះ​ ក៏ត្រូវបានកូនស្រីរបស់តារាកំប្លែងរូបនេះបានបង្ហោះនៅលើបណ្តាញសង្គមInstagramនៅព្រឹកមិញនេះ។គេចាំបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែរថា ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលេចចេញការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពេញសង្គមតារាថៃក្រោយពីតារាកំប្លែងKom Chauncheun ត្រូវបានបញ្ជូនទៅស.ង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីស្ថានភាពជំ.ងឺរបស់លោកស្ថិតក្នុងតំណាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលធ្ង.ន់ធ្ងរ ព្រោះតែជំ.ងឺកូវី.ដ-១៩ កំពុងវា.យលុកសួតតារារូបនេះយ៉ាងខ្លាំងនោះ។ ក្រោយទទួលមរណះភ្លាមៗ គ្រូពេទ្យមិនអាចទុកយូបានទេ គឺបូជានាថ្ងៃនេះតែម្តង ខាងក្រោមនេះគឺទិដ្ឋភាពបូជា

Leave a Reply