ឃេីញហេីយសែនរំភេីបចិត្តជំនួស…! ឃេីញបងប្អូនយេីងពិបាកខ្លាំងពេក លោកជំទាវ​ ស្រីអូន បានធ្វេីការរៀបចំឡានដឹកស្បៀងជាច្រេីនដេីរចែកនៅតាមតំបន់ដែលខ្វះខាតនឹងបានបង្ហោះសារដោយបែបនេះថា…!

ក្រោយមានការខ្វះខាតបន្ទាប់ពីការបិទខ្ទប់កន្លងមកនេះបានអោយដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រេីនកំពុងតែកង្វះខាតនៅការហូបចុកនឹងការផ្គត់ផ្គងនៅអាហារប្រចាំថ្ងៃជាច្រេីនដោយសារតែមានប្រជាជនខ្លះត្រូវផ្អាកការងារនឹងមួយចំនួនទៀតរងនៅជំងឺកូវីដ១៩នឹងមានការបិទនៅការចរាចណ៏នៅក្នុងរយះពេលខ្លីផងដែរ។មូលហេតុទាំងអស់នេះបានធ្វេីអោយរដ្ឋាភិបាលក៏មានការយល់ឃេីញផងដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែបង្ខំចិត្តដេីម្បីធ្វេី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបិទខ្ទប់បែបនេះដេីម្បីធ្វេីការទប់ស្កាត់កុំអោយមានការឆ្លងរីករាលដាលបន្តទៀត។ស្ថិតមកដល់ពេលនេះដែរបានអោយដឹងថាមានសប្បុរសជនជាច្រេីនបានធ្វេីការជួយឧបត្ថមទៅដល់អ្នកដែលមានភាពខ្វះខាតជាច្រេីនហេីយក៏ពិតជារំភេីបផងដែរនៅពេលដែលឃេីញនៅទង្វេីរបែបនេះ។ដោយសារតែមានភាពខ្វះខាតខ្លាំងនៅតំបន់មួយចំនួនដូចជាបងប្អូនផ្ទះជួលនឹងបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលមានភាពខ្វះខាត លោកជំទាវ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រីអូន បានធ្វេីការដឹកនៅស្បៀងជាច្រេីនដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាអង្ករ ទឹកត្រី ទឹកសុីអុីវ នឹងបន្លែបង្ការសម្រាប់ធ្វេីម្ហូបដេីម្បីទៅធ្វេីការចែកជូនទៅដល់ពួកគាត់ដែលស្ថិតនៅតំបន់ក្រហមនឹងអ្នកដែលខ្វះខាតផងដែរ។ដែលនៅក្នុងនោះលោកជំទាវ ស្រីអូនបានធ្វេីការបង្ហោះសារបែបនេះថា៖ បងប្អូនកម្មការនី និង បងប្អូនរកសុីអេដចាយ ធ្វេីការសំណង់ និងបងៗលីសែង បានទទួលអំណោយហេីយ ទោះមិនច្រេីនតែក៏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចជួយរំលែកការលំបាកបងប្អូនបានខ្លះព្រោះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនកំពុងតែលំបាកខ្លាំង ក្នុងពេលវេលានេះដោយក្ដីគោរពពីចំងាយពីនាងខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រីអូននិងគ្រួសារនាងខ្ញុំកំពុងរៀបអំណោយជូនបងប្អូនដែលកំពុងធ្វេីចត្តាឡីស័កបន្ដទៀតផងដែរ ដេីម្បីសំរួលការលំបាកជូនបងប្អូនខ្មែរជូនពរប្រទេសកម្ពុជាបានគេចផុតពីគ្រោះកូវីតសូមបងប្អូនចូលរួមជាមួយវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាល 3កុំ 3ការពារដេីម្បីប្រទេសកម្ពុជា » ។

Leave a Reply