ឃេីញហេីយអាណិតខ្លាំងណាស់ម៉ាក់យាយចាស់ម្នាក់.ឆ្ល.ង.កូ.វី.ដ.១៩លេីកដៃសំពះលោកគ្រូ.ពេ.ទ្យទាំងទឹកភ្នែកហូរមេីលហេីយអាណិតណាស់ម៉ាក់យាយគេម៉ាក់យាយយេីង(មានវីដេអូ)

មានបងប្អូនជាច្រេីនអ្នកដែលបានឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ១៩ដែលធ្វេីអោយប្រទេសយេីងនៅពេលនេះពិបាកខ្លាំងមែនទែននឹងមានលេចនៅទិដ្ឋភាពជាច្រេីនដែលធ្វេីអោយយេីងឃេីញហេីយស្រក់ទឹកភ្នែកមែនទែនដែលពេល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លះឃេីញមានក្មេងៗនឹងមនុស្សចាស់ជាច្រេីនដែលបានទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃជំងឺនេះ។ស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះដែរបានងោយដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វេីការបែងចែកតំបន់ជាច្រេីនដេីម្បីធ្វេីការស្ទុងនៅចំនួនមនុស្សដែលបានឆ្លងនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗដែលងាយស្រួយនៅក្នុងការព្យាបាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់ Tik Tok រូបនេះ បានភ្ជាប់សារខ្លីមួយថា “ម៉ាកយាយជាបានទៅផ្ទះហើយ ជូនពរម៉ាកយាយ មានសុខភាពល្អមានអាយុយឺនយូរ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយឃើញបែបនេះ មហាជនទូទៅសម្តែងក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងជំនួសលោកយាយ ដល់ថ្នាក់មានអ្នកខ្លះទៀត ទំលាយអារម្មណ៍បែបនេះថា ៖ ឃើញហើយអួលដើមក, ឃើញហើយរំភើបណាស់, ឃើញហើយរំភើបជំនួស ឡើងយំ,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកគ្រូពេទ្យមានសុជីវធម៌ណាស់, ខ្ញុំមើលវីដេអូនេះហើយទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរ, មើលបណ្តើរទឹកភ្នែកហូរបណ្តើរជំនួសលោកយាយ, មើលហើយញញឹមទំាងទឺកភ្នែក, លោកយាយគាត់ត្រេកអរមែនទែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រមទំាងនៅមាន comment ក្នុង TikTok ជាច្រើនទៀត ដែលសុទ្ធសឹងបង្ហាញក្តីរំភើប រំជួលចិត្ត ពេលឃើញវីដេអូមួយនេះ។ ដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ទំាងអស់គ្នា ៖

Leave a Reply