ដំណឹងល្អមែនទែន…! ពេលនេះវ៉ាក់សាំង៤០មុឺនដូសបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយេីងកាលពីយប់មុិញហេីយ

ក្រោយមានការឆ្លងច្រេីននៅពេលនេះក្រសួងបានសម្រេចចិត្តបែងចែកនៅតំបន់ដេីម្បីធ្វេីការចែកអោយដាច់នៅតំបន់ដែលឆ្លងច្រេីននឹងតំបន់ដែលឆ្លងតិចដេីម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅវ៉ាក់សាំងការពារនៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំងឺកូវីដ១៩។បានអោយដឹងថាមានតំបន់ជាច្រេីនដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ព៏តក្រហមនឹងមានទីកន្លែងខ្លះក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលឈានចូលករណីពណ៏ក្រហមនេះដែរ។ដូច្នេះដេីម្បីទប់ស្កាត់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វេីការទប់ស្កាត់នៅកន្លែងជាច្រេីនដែលត្រូវធ្វេីការបិទខ្ទប់នឹងមានអ្នកការពារត្បាតនៅទីនោះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ស៊ីណូហ្វាម ដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន ចំនួន ៤០ម៉ឺនដូសទៀត ពេលនេះបានដឹកមកដល់កម្ពុជានាថ្ងៃទីនៅយប់ថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះហើយ ចំពោះវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ស៊ីណូហ្វាមនេះនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ និងធានាការពារសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩។សូមជម្រាបផងដែរថាវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមចំនួន ៤០ម៉ឺនដូសនេះ គឺជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំនួយរបស់មិត្តចិន ដឹកមកដល់កម្ពុជាលើកទី៣ហើយ។ លើកទី១ ដឹកមកដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ចំនួន ៦០ម៉ឺនដូស និងលើកទី២ ដឹកមកដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ចំនួន ៧០ម៉ឺនដូស។វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ជាឧបករណ៍ដ៏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំខាន់មួយបន្ថែមទៀតក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ និងជួយការពារសុខភាពរបស់មនុស្សពីការវា យប្រហារ ដោយជំងឺកូវីដ១៩។ រាជរដ្ឋាភិបាល បានប្រឹងប្រែង និងស្វះស្វែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរកវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដូច្នេះសូមចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ទាំងអស់គ្នា ៕ សូមទស្សនាវិដេអូផ្សាយផ្ទាល់របស់ Fresh News នៅខាងក្រោម៖

Leave a Reply