ពិតជាគួរអោយអាណិតមែនទែនម្តាយបង្កេីតកូនមកមិនគ្រប់ខែហេីយថែមទាំងគ្មានទឹកដោះអោយកូនបៅទៀតឃេីញពិបាកខ្លាំងពេកផន សុផារី លះបង់ទឹកដោះខ្លួន ជួយជី​ វិ តទា រ កកម្សត់នោះដែលធ្វេីអោយម្តាយ…!

កាលពីពេលកន្លងទៅ មហាជនអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកធ្លាប់បានដឹងជាច្រើនមកហើយពីរឿងរ៉ាវដ៏កម្សត់របស់ទា.រ.ក កើតមកមិនគ្រប់ខែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ហើយអ្នកម្តាយគ្មានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់រូបគេ ធ្វើហើយមហាជនជាច្រើនមានការអាណិតយ៉ាងខ្លាំង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកថ្មីៗនេះ មហាជនអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកក៏កំពុងចាប់ផ្តើមចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីដល់ទា.រ.ករូបនោះ ក្រោយពីការបង្ហោះរូបភាព និង សាររបស់តារាកំប្លែង និង តួល្ខោន អ្នកនាង ផន សុផារី រៀបរាប់ពីទារករូបនោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង ផន សុផារី បានឱ្យដឹងថា ទារករូបនោះបានឆ្លងផុតដំណាក់កាលដំបូងហើយ ក៏ព្រោះតែការខិតខំរបស់គ្រូពេទ្យ គួបផ្សំនឹងការបៅទឹកដោះ ដែលជាទឹកដោះរបស់ នាងផ្ទាល់ ហើយតំណាក់កាលបន្តទៀតទា.រ.កកម្សត់រូបនោះ គឺត្រូវពឹងផ្អែកលើការផ្តល់ទឹកដោះសម្រាប់បៅទ្រទ្រង់បន្តទៀត ដូចនេះ ផន សុផារី ក៏សម្រេចចិត្តយកទឹកដោះដែលនាងបានប៊ូមរក្សាទុកឱ្យទា.រ.ករូបនោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាស្រីខាងលើនេះ បានរៀបរាប់ថា «៨០ % ពេទ្យប្រាប់ថាគ្មានសង្ឃឹមថាកូនរស់ទេ! កូនសម្រាលដោយមិនគ្រប់ខែ ម្តាយកូនក៏គ្មានទឹកដោះឱ្យកូនបៅ ។ ថ្ងៃដែលកូនត្រូវបើកភ្នែកឃើញពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាត តែកូនត្រូវនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ទៅវិញ ។ ព្រោះតែទឹកដោះខ្ញុំ និង ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្រូពេទ្យ ពេលនេះគាត់ឆ្លងផុតទុក្ខធំហើយក្នុងតំណាក់កាលដំបូង ឥលូវដំណាក់កាលទីពីរ គឺពឹងលើទឹកដោះ ព្រោះពេទ្យថាទឹកដោះមីងល្អ ធ្វើឱ្យកូនធំធាត់ និង រឹងមាំ អាចឆ្លងកា.ត់តំណាក់កាលធំបាន ។ មីងសូមបួងសួងដល់ទេវតា សូមជួយតាមថែរក្សាកូនឱ្យកូនរឹងមាំ ឆ្លងផុតដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតបាន ។ មីងសន្យាថា នឹងទុកទឹកដោះនេះឱ្យកូនទាំងអស់ណា! ខំមឹមឱ្យច្រើនឆាប់ធំ ពេលធំឡើងស្គាល់មីងផងណាកូនណា» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីឃើញខ្លឹមសាររបស់តារាកំប្លែង និង តួល្ខោន ផង សុផារី បានឱ្យដឹងបែបនេះហើយ មហាជនអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើនបានចូលរួមអបអរទា.រ.ក និង ម្តាយ ដែលមានសង្ឃឹមឡើងវិញក្នុងដំណាក់កាលជាបន្តបន្ទាប់ ពីការជួយផ្តល់ទឹកដោះរបស់តារាស្រីរូបនេះ ។ លើសពីនោះ មហាជនជាច្រើន ក៏បានអរគុណ និង សរសើរទឹកចិត្តបុណ្យដ៏ធំធេងរបស់ ផន សុផារី ផងដែរ ៕

Leave a Reply