កក្រេីកខ្លាំងហេីយលេីកនេះ…! លោក កែវ សុវណ្ណ ដែលបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់នោះក្រោយបាត់មុខមួយរយះនៅពេលនេះមកប៉ះនឹង លោក ខាន់ ចាន់សុផលលេងព្រលះម៉ាអស់ដៃតែម្តងជាមួយនឹង លោក ខាន់ ចាន់សុផល(មានវីដេអូ)

ក្រោយបាត់មុខមួយរយះបានអោយដឹងថា បងប្រុស សុវណ្ណ​ បានធ្វេីអោយមហាជនមានការងឿយឆ្ងល់នៅដំណេីររបស់កាត់តេីគាត់បានធ្វេីការត្រាចចរណ៏ដល់ទីកន្លែងណាទៅហេីយ។បេីនិយាយពីរឿងកន្លងបងប្អូនមានការស្គាល់គាត់ច្បាស់ហេីយថាដោយសារតែមានការចែករំលែកច្រេីននៅការបកស្រាយរបស់គាត់នៅច្បាប់ស្រូបទាញមួយចំនួននឹងបាននិយាយពីច្បាប់ដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះត្រៃបីដកដែលមាននៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងមកនេះ។ដោយសារតែការបកស្រាយសមហេតុសមផលបានធ្វេីអោយមហាជនជាច្រេីនមានការពេញចិត្តនៅទស្សនះរបស់គាត់គ្រប់គ្នានឹងបានធ្វេីការស្កាត់ជួបនឹងចង់សួរនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលទាក់ទងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗមកនេះ មហាជនក៏ដូចជាអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និង TikTok ជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបុរសម្នាក់ ដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់គាត់ថាឈ្មោះ សុវណ្ណ ទាក់ទងពាក្យសំដីមួយម៉ាត់ៗរបស់គាត់ ដែលនិយាយចេញមក ធ្វើឲ្យមហាជនគិតថា បុរសម្នាក់នោះ មានចំណោះដឹង និង មានសមត្ថភាព ខ្ពស់ថែមទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកកាលពីម្សិលមិញនេះ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ អ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើន ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍សារជាថ្មី ក្រោយឃើញលោក ខាន់ ចាន់សុផល បានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងលោក សុវណ្ណ នៅអង្គរវត្ត ខេត្តសៀមរាប ពេលមើលទៅពិតជាជក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ រហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យ មហាជនទូទៅរឹតតែចាប់អារម្មណ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះផងដែរ គេក៏បានឃើញលោក សុវណ្ណ បានឆ្លើយតប គ្រប់សំនួរ សុទ្ធតែពាក្យប្លែកៗ ដែលលោក ខាន់ ចាន់សុផល បានសួរ ស្ដាប់ហើយពិតជាជក់ចិត្តខ្លាំងណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះថាលោក ខាន់ ចាន់សុផល បានសួរលោក សុវណ្ណ នូវសំនួរអ្វីខ្លះ សូមទស្សនានវីដេអូខាងក្រោមនេះ៕

Leave a Reply