ចិត្តល្អខ្លាំងណាស់…! ឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ីឃេីញមានការលំបាកខ្លាំងពេកនៅ.ស.ម័.យ.កូ.វី.ដ.១៩ស្រាប់តែពេលនេះឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ីបានធ្វេីការឧបត្ថមស្បៀងជាច្រេីនជូនទៅ…!

ក្រោយមានការឆ្លងរីករាលដាលជាច្រេីនកន្លែងធ្វេីអោយប្រជាជនជាច្រេីន​​​មានការពិបាកនឹងខ្វះខាតជាច្រេីននៅគ្នុងពេលនេះ។ដោយសារតែមានការពិបាកច្រេីនពេកសប្បុរសជនជាច្រេីនបានធ្វេីការចែកអំណោយនឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានធ្វេីការលក់នៅអាហារសម្រាប់បរិភោគដោយមិនធ្វេីការកេីនតម្លៃនឹងមានការជួយឧបត្ថមនៅអង្ករនឹងអាហារជាច្រេីនទៀតពីរដ្ឋាភិបាល។យ៉ាងណាមិញ ស្រប់ពេល និងជំ ងឺកូវីត បានកំពុងវាយលុក ប្រទេសយើង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នោះ ជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី ក៌បានចូលរួមការងារ ជួយសង្គមក្នុងនោះ នេះបើ យោងតាមហ្វេសប៊ុក លោកជំទាវបានបង្ហោះសារថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន ស៊ៀ វមុី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អនឡាញ៍ហ្សបបានចុះយកអំណោយរួមមានអង្ករនឹងត្រីខកំប៉ុងដែលជាទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់លោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន ស៊ៀវមុីយកទៅចែកជូនដល់សាលាឃុំវិហ៌ាសួគ៌ផងដែរ សូមជូនបុណ្យដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំ ងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខនឹងសុខភាពល្អនឹងជៀសផុតពីជំងឺកូវិតទាំងអស់គ្នាផងណា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply