សូមបងប្អូនមេត្តាមេីលនៅលក្ខណ្ឌមួយចំនួនដែល.ក្រ.សួ.ង.បានចេញសេចក្តីប្រកាស់ដោយបែបនេះថាបេីសិនអ្នកណាធ្វេីការចេញពីតំបន់.ផ្ទុះ.ឆ្ល.ង.ទៅកាន់ខេត្តដ៏ទៃត្រូវមានការបំពេញលក្ខណ្ឌមួយចំនួនសិនដូចជា…!

ក្រោយមានការបិទខ្ទប់នៅតំបន់ជាច្រេីននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលកន្លងមកនេះបានអោយដឹងថាបងប្អូនរបស់យេីងត្រូវសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដោយមិនអាចចេញទៅណាបានលេីយ។ដោយសារតែមានការឆ្លងច្រេីនពេកទេីបធញវេីអោយមានការពិបាកនៅក្នុងការធ្វេីចរាចរណ៏។ស្ថិតនៅក្នុងបម្រាមគោចរដែលក្រសួងបានធ្វេីការចេញសេចក្តីសម្រេចអោយបិទក្រុងរយះពេល១៤ថ្ងៃនោះបានអោយដឹងថាប្រជាជនមួយចំនួនត្រូវ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាកពីការងារនឹងខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានស្នាក់នៅស្រុកកំណេីតមួយរយះដោយសារតែមានការឆ្លងច្រេីនជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលនេះជាផផលវិបាកខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការទប់ស្កាត់ដោយសារតែពេលនេះមានមនុស្ស8858នាក់ហេីយដែលបានឆ្លងដែលជាទិន្ន័យសរុបរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពិប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះឯង។ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបានអោយដឹងថាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វេីការចេញប្រកាស់នៅសេចក្តីលេីការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចរាចរណ៏សារជាថ្មីដោយបានប្រាប់ពីការធ្វេីដំណេីរឆ្លងកាត់ខេត្តមួយទៅខេត្តមួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វេីការដំណេីរនេះក្រសួងបានស្នេីរសូមអោយបំពេញបែបបទមួយចំនួនសិនមុននឹងធ្វេីការចាក់ចេញពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ។រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និង ការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ ដែលត្រូវបានបិទខ្ទប់នៅតាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្ត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញសេចក្ដីណែនាំនេះ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ លោក គឹម សន្តិភាព បានជម្រាបឱ្យដឹងថា សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់ដែលមានផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅកាន់ខេត្តដទៃ គឺត្រូវ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-យកសំណាក និង ធ្វើចត្តាឡីស័ក ចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរដែលវិលត្រឡប់មករស់នៅ ឬ ស្នាក់​នៅរយៈពេលវែង (រយៈពេលចាប់ពី ១ សប្តាហ៍ឡើងទៅ)

-យកសំណាក និង ត្រូវរាយការណ៍អំពីទីកន្លែងស្នាក់នៅជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរបំពេញការងារ អ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ ឬ អ្នកធ្វើដំណើរស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី (តិចជាង ១ សប្តាហ៍)

លទ្ធផលនៃការវិភាគរហ័សរកមេរោគកូវីដ-១៩ ដែលអនុវត្តនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តនៃខេត្តមួយ មានសុពលភាពសម្រាប់ភូមិសាស្រ្តនៃខេត្តដទៃ នៅក្នុងថ្ងៃតែមួយ ៕

Leave a Reply