មួយទៀតហេីយ…! បានបុណ្យច្រេីនណាស់ម្ចាស់បន្ទប់ជួលមួយកន្លែងទៀតហេីយសម្រេចចិត្តមិនយកថ្លៃបន្ទប់ជួល៣៦ បន្ទប់ ២ ខែ ពេលកូវីដនេះ

ជាការពិតណាស់ ស្ថិតក្នុងបរបទកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកពីការងារ ជាហេតុដែលនាំឲ្យពួកគាត់មួយចំនួនជួបប្រទះនូវផលលំបាកជាច្រើន ក្នុងការរ៉ាប់រងថ្លៃផ្ទះជួលស្នាក់នៅ និង ទឹកភ្លើងមួយចំនួនផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមួយនេះ កន្លងមកគេបានសង្កេតឃើញថាមានម្ចាស់ផ្ទះជួលមួយចំនួន មានចិត្តសណ្តោសប្រណីនាំគ្នាមិនយកថ្លៃឈ្នួលមួយរយៈ និង បន្ទូបន្ថយតម្លៃឲ្យអ្នកជួល ដើម្បីឲ្យពួកគេបានស្រាលបន្ទុកខ្លះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងវិបត្តិកូវីដ នៃព្រឹត្តិការណ៍សមហគមន៍មួយនេះ។ ជាក់ស្តែងនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរ តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា ជាងចំរើន ម៉ាស៊ីនដេរ បានធ្វើការរៀបរាប់កោតសសើរនូវទឹកចិត្តម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់ខ្លួន ដែលមានទឹកចិត្តល្អប្រពៃ សណ្តោសប្រណី មិនយកថ្លៃឈ្នួលផ្ទះអតិថិជន រយៈពេល ២ ខែ ក្នុងអំឡុងកូវីដនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមយៈគណនីខាងលើ បានឱ្យដឹងទៀតថា ម្ចាស់ផ្ទះជួល មិនមែនជាអ្នកមានលុយ មានឡានទំនើបដូចគេទេ តែគាត់មានទឹកចិត្តជ្រះថ្លា មិនយកឈ្នួលបន្ទប់ពីអ្នកជួលទាំងអស់ចំនួន ៣៦ បន្ទប់ រយៈពេលពីខែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងកំលុងពេលកូវីដនេះ ដើម្បីឱ្យកូនឈ្នួលធូរថយសម្ពាធក្នុងការរ៉ាប់រងជីវីវភាពរស់នៅកំឡុងពេលកូវីដ ។ នេះបង្ហាញឱ្យឃើញពីស្មារតី ចែករំលែក និង សណ្ដោសប្រណីគ្នា ក្នុងរយៈកាលលំបាក នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ដែលធ្វើឱ្យមហាជននាំគ្នាស្ញើចសរសើរទឹកចិត្ត និង គាំទ្រឱ្យមានចលនាបែបនេះ ជាបន្តបន្ទាប់ ៕

Leave a Reply