ស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់! ស្ងាត់ៗ កូនប្រុសរបស់លោក ព្រាប សុវត្តិ ស្លៀកឈុតយោធាក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា ទទួលសញ្ញាប័ត្រ វគ្គយោធាមួយគឺ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថា កូនប្រុសទាំងបីររបស់កំពូលតារាមច្រៀង ព្រាប សុវត្តិ ដែលពេលបច្ចុប្បន្នពួកគេជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្សីហង្សមាស ជាពិសេសកូនប្រុសទាំងបីររបស់កំពូលតារាមច្រៀង ព្រាប សុវត្តិ ដែលមានឈ្មោះដូចជា សុវត្ថិមុនីវណ្ណ – សុវត្ថិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុន្នីនាថ និងសុវត្ថិសិរីវុឌ្ឍ សុទ្ធតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ ហើយមានរូបរាងសង្ហាៗទៀតផង ធ្វើឲ្យហ្វេនស្រីៗលួចពេញចិត្តមិនតិចទេ។ ដោយលែកក្រៅពីកំពុងតែដើរលើសិល្បៈ ថ្មីៗនេះកូនៗរបស់លោក ព្រាប សុវត្តិ ទើបតែបង្ហោះអោយដឹងថាពួកគាត់ទើបតែបញ្ចប់វគ្គសិក្សា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៃកងទ័ពជេីងគោក ក្នុងនោះបើយោងតាមហ្វេសបុកផេចរបស់ PSV Family បានរៀបរាប់ថា: ពិធីបិតវគ្គហ្វឹកហ្វឺនលំហាត់របៀបពិសេសជំនាន់ទី១ ពលទាហ៊ានថ្មីការិយាល័យទី ៥ កងទ័ពជេីងគោក – បញ្ចប់ការសិក្សា ទទួលសញ្ញាប័ត្រ នៅកងឯកភាពសិល្បៈយោធាភិរម្យ smv smn៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply