អ្នកនាងសុគន្ធនីសា បានបង្ហេីបអារម្មណ៏របស់ខ្លួនក្រោយទៅដល់ស្រុកគេហេីយនឹងបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកអមជាមួយនឹងខ្លឹមសារដ៏សែន..!

ដូចដែលបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាច្រើនបានដឹងច្បាស់ហើយថា កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ហាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីបានឃើញ សុគន្ធ និសា ដែលជាតារាម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងស្វាមី ព្រមទាំងមិនទាន់បញ្ជាក់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ណាមួយក្នុងវិលត្រលប់មកស្រុកកំណើតវិញឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការភ្ញាក់ផ្អើលនេះ កើតឡើងនៅពេលសុខៗ ស្រាប់តែ កញ្ញា ណាក់ ស្រីណា បានបង្ហោះរូបថតជូនដំណើរអ្នកនាងសុគន្ធ និសា ជាច្រើនសន្លឹក ជាមួយ វីដេអូ អមដោយសារដូច្នេះថា៖ «គ្រាន់តែឃ្លាតគ្នាមួយរយ: ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាន់តែមិនដឹងថា ថ្ងៃណាជួបគ្នាវិញ ដូច្នេះប្អូនគ្រាន់តែគិតថា ការទៅកាន់ទឹកដីថ្មីរបស់បង បងស្រីនិងមានភាពរីករាយនិងល្អប្រសើរ សូមប្រកបដោយភាពសុខសាន្តណា បងប្រុស បងស្រី love my beloved both»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក កាលពីមិ្សលមិញនេះ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ អ្នកនាង សុគន្ធ និសា បានបង្ហោះរូបថតពលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិក អមដោយសារបញ្ជាក់ច្បាស់ៗយ៉ាងដូច្នេះថា៖ “ជំរាបសួ ពុកម៉ែបង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្អូនទាំងអស់ដែលចាំរូបភាពរបស់ខ្ញុំ ចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានបានថតរូបអីទេ ព្រោះខ្ញុំនៅទីនេះក៏មិនដែលចេញទៅណាដែរ នៅតែក្នុងផ្ទះ ហេីយនៅតែគោរពតាមគោលការ ៣កុំ ៣ការពារ របស់សម្តេចពុក សម្តេចម៉ែ”៕

Leave a Reply