ក្តៅៗ! រថយន្ត​ចល័ត​ចំនួន ៦៤ គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន វីរៈ ប៊ុនថាំ កំពុងចល័តដើម្បីលក់​គ្រឿង​ឧបភោគ​ បរិភោគ​នៅ​តំបន់​បិទ​ខ្ទប់ទាំងនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងកំឡុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​វិធាន​ការ​រឹត​បន្តឹង​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ​ឆ្លង​ពី​តំបន់​បិទ​ខ្ទប់ ដើម្បីធ្វើឲ្យការបិទ​បញ្ចប់​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ ២០កុម្ភៈ ឱ្យ​បាន​ឆាប់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ថ្ងៃទី ២៣ មេសា​នេះ ក្រុមហ៊ុន វីរៈ ប៊ុនថាំ ​បាន​សហការ​ជាមួយ​សាលារាជ​ធានីភ្នំពេញ បាន​បញ្ចេញ​រថយន្ត​ចល័ត​ចំនួន ៦៤ គ្រឿង លក់​គ្រឿង​ឧបភោគ​បរិភោគ ដែល​មាន​បន្លែ ត្រី សាច់​ ដែល​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ​លក់​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​តំបន់​ក្រហម ដើម្បី​រក្សា​តម្លៃ​ទំនិញ​​លើ​ទីផ្សារ។ ក្នុងនោះផងដែរ រថយន្ត​នឹង​ចល័ត​ទៅ​គោលដៅ​ចំនួន ១៤ ទីតាំង រួម​មាន៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ផ្សារ​ថ្មី ផ្សារ​អូរប្ញស្សី Century Plaza TK ផ្សារ​ត្រពាំង​ក្រឡឹង ផ្សារ​ស្ទឹង​មាន​ជ័យ​ថ្មី ផ្សារ​កាណាឌីយ៉ា ផ្លួវ​ឌួងងៀប មុខ​បុរីសូនី កាំកូ​ស៊ីធី​ផ្លូវ​ភ្លោះ មុខ​ផ្សារ​ដើមគរ ផ្សារ​អូឡាំពិច ផ្សារ​ទួលទំពូង និង​ផ្សារ​ចាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកអគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន វីរៈប៊ុនថាំបាន​ថ្លែង​ថា៖ «យើង​មិន​ទាន់​បាន​កំណត់​ពេល យើង​ដឹក​ជញ្ជូន​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ដែល​មាន​ការ​បិទ​ខ្ទប់ អ៊ីចឹង​នៅ​ពេល​រាជរដ្ឋាភិបាល​យើង​បើក​ចំហ​វិញ គឺ​យើង​ក៏​បិទ​វិញ​ដែរ។ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​តម្លៃ​លក់​ក្នុង​តម្លៃ​គាត់​លក់​នៅ​ផ្សារ​ជា​ធម្មតា ហើយ​អាច​នឹង​តម្លៃ​ថោក​ជាង​ផង​ដែរ»។

Leave a Reply