រកណាបានម្ចាស់ផ្ទះជិតល្អបែបនេះសុខចិត្តមិនយកថ្លៃផ្ទះដែលត្រូវបង់១ខែ១០០០$ រហូតដល់មានការស្ងប់ស្ងាត់ជំងឺកូវីដ១៩

ជាការពិតណាស់ ការជួយយកអាសារគ្នាក្នុងគ្រាកូវីដ១៩ ពិតជារឿងសំខាន់ ហើយវាក៏ជាករាបង្ហាញនៅការចេះស្រលាញ់និងការជួយគ្នាផងដែរ ក្នុងនោមជាខ្មែរដូចគញនា។ កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ទើបតែកន្លងផុតនាពេលថ្មីៗផងដែរ យោងតាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Huot Heng Qds បានធ្វើការរៀបរាប់នៅទឹកចិត្តម្ចាស់ផ្ទះជួលម្នាក់ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារ R2Gate Dental Image Center សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅដល់អុី លី សុខចេង ម្ចាស់ផ្ទះ ដែលមានសន្ដានចិត្តដ៏ល្អ មិនយកថ្លៃជួលផ្ទះតម្លៃ1000$ ក្នុង1ខែ ចាប់ពីខែនេះរហូតដល់ស្ថានភាពត្រឡប់មកល្អវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំមិនបានតេទូរសព្ទសុំគាត់ចុះថ្លៃរឺមិនយកថ្លៃផ្ទះ តែបែរជាគាត់តេទូរសព្ទមកខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់មិនយកថ្លៃផ្ទះវិញទៀត អរគុណអុីដែលយោគយល់គ្នាក្នុងគ្រាលំបាកនេះ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះហើយ មហាជនជាច្រើនក៏បានចូល ខមិន និង លាន់មាត់ថា៖ “គាត់មានទឹកចិត្តនិតសន្តានចិត្តល្អណាស់បង,បងមនុស្សល្អៗទេវេតាតាមជួយថែរក្សា,ទឺកចិត្តគាត់ល្អណាស់បង,អុីបានបុណ្យធំណាស់,មិនងាយរកបានទឹកចិត្តបែបនេះទេបង,សន្តានចិត្តល្អមែន សូមជូនពរអោយគាត់សុខភាពល្អ រួចផុតពីជំងឺទាំងពួង,អុីមានចិត្តល្អណាស់ ចំណែកម្ចាស់ផ្ទះជួលខ្ញុំគាត់ដឹងថាអ្នកជួលផ្ទះអត់ការងារធ្វើ តែគាត់នៅតែយក,

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចិត្តល្អណាស់អ៊ី ជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាក បានបុណ្យច្រើនណាស់អ៊ី,ម្ចាស់​ផ្ទះ​ចិត្តធម៌​,ម្ចាស់ផ្ទះនេះចិត្តបុណ្យល្អណាស់,ចិត្តល្អណាស់បង,អុីមានចិត្តល្អណាស់ ចំណែកម្ចាស់ផ្ទះជួលខ្ញុំគាត់ដឹងថាអ្នកជួលផ្ទះអត់ការងារធ្វើ តែគាត់នៅតែយក,”៕

Leave a Reply