សោចចុកពោះបន្ទាប់ពីគុយលីទៅស្ទង់ចិត្តប្អូនបង្កេីតរឿងបទថ្មី ដែលនិពន្ធឲ្យ ខេម ច្រៀង មានអូប្អូនតបមកវិញតែមួយបាត់តបលេងចេញ…! (មានវីដេអូ)

សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថា កាលពី ថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ តារាចម្រៀង ខេម បានបង្ហោះវីដេអូមួយ ពីសកម្មភាព របស់ខ្លួនកំពុងថតបទចម្រៀងថ្មីក្រោមចំណងជើងថា “លែងស្គាល់លេខសូន្យ” ជាមួយអ្នកនិពន្ធបទភ្លេង និងអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀង ហើយក៏មានការប្រកែកគ្នា ជាមួយ អ្នកនិពន្ធ គុយ លី ត្រង់ចំនុចខ្លះ នៃបទចម្រៀងនេះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែបាត់ពាក្យ “ស្វាងចែស” នៅក្នុងបទថ្មីនេះ ស្រាប់តែ មកដល់ ថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ គុយ លី បានខលទៅ ខេម ទំាងខឹង ថា “បង បទ “លែងស្គាល់លេខសូន្យ” មានកន្លែង ស្វាងចែស ម៉េចបានបងឯងអត់មាន?”។ស្រាប់តែ ខេម ឆ្លើយតបវិញភ្លាមៗថា “អូនឯងធ្វើអ៊ីចឹង ចង់និយាយថា អាហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់អូនឯង អ្នកនិពន្ធ បងមានហ្វេន របស់បង ស្រឡាញ់សម្លេងបង ប្រភេទអ៊ីចឹង ហើយអូនឯងឲ្យបង ទៅធ្វើប្រភេទសម្លេង ដូចរបស់អូនឯង បងធ្វើម៉េចបាន…”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅមិនអស់ចិត្ត មកដល់ ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ គុយ លី បានសួរទៅប្អូនបង្កើតទៀត ពាក់ព័ន្ធបទចម្រៀងនេះ មានអី ប្អូនប្រុស តបប៉ុន្មានម៉ាត់ ធ្វើឲ្យ គុយ លី និយាយលែងចេញបាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេម បានភ្ជាប់សារខ្លីមួយថា “សុំសរសើរអ្នកនិពន្ធគុយលីហ្មង មិនអស់ចិត្តទៅសួរដល់ប្អូនបង្កើត ទៀត រួចប្អូនឆ្លើយមកបានដូចចិត្តទៀត ចម្រៀងជិតចេញហើយ នៅឡើយមិនអស់ចិត្តលោកអ្នកនិពន្ធ ចង់អោយឯងច្រៀងជះចាំរដូវ កាលក្រោយទៅលោកព្រះ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ៖

Leave a Reply