មានចឹងទៀតភិក្ខុមួយអង្គច្រៀងចម្រៀងផ្ញេីរជូននារីម្នាក់ឡេីងពិរោះមានអីមហាជននាំគ្នាសរសេីរនៅទឹកដមដែលបានបកស្រាយលេីចម្រៀងមួយបទនោះឥឡូវសឹកបាត់កុំអោយជូរផ្អូម(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុក កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មហាជន និងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក បានធ្វើការរិះគន់ជាខ្លាំង ទៅលើព្រះសង្ឃមួយអង្គ ដែលបានច្រៀងរឡេរឡូ និងបង្ហោះរូបស្រីលើគណនេយ្យហ្វេសបុករបស់ខ្លួន វីដេអូ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នោះត្រូវបានបែកធ្លាយ នៅពីថ្ងៃនេះ និងត្រូវបានគេចែករំលែកតៗគ្នាជាច្រើន។សង្ឃ ដែលប្រព្រឹត្តប្រាសចាកខុសវិន័យរូបនោះ ស្ថិតក្នុងវត្តមួយក្នុងខេត្តតាកែវ ដោយឡែកនៅយប់ថ្ងៃ២០ ខែមេសានោះ តាម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព័ត៌មានបឋមទទួលបាន លោកសង្ឃអង្គនោះ ត្រូវមន្ទីរសាសនាខេត្ត ហៅធ្វើកិច្ចសន្យា និងចាប់ផ្សឹកភ្លាមៗផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply