វិ.រះ.បុរ.សក្លាហាន០២រូបទៀតហេីយដែល.ហ៊ា.ន.បំ.ពា.ន.ច្បា.ប់នឹងឌឺថែមទៀតផង…! ស.ម័.យ.កា.ល.កូ.វី.ដ.១៩.ប្រហែលចង់ចាំគាត់ជាងគេមេីលទៅ!រដ្ឋាភិ.បា.ល.កំពុងព្រួយបារម្មណ៏ចំណែកលោកទាំងពីរនេះបែរជាធ្វេីការ.ល្មេី.ស.ច្បា.ប់ដោយផ្គេីន(ផឹ.ក.ស្រា.កំពុងបេី.ក.ប.រ.នឹង.ខុ.ស.ប.ម្រា.ម.គោ.ច.រដែលបានចែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះពីរដ្ឋា.ភិ.បា.ល)មានវីដេអូ

ម.ហា.ជ.ន.មានការព្រួ.យបា.រ.ម្មណ៏នៅ.ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១៩ជាខ្លាំងរយះពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដោយសារមានការ.ឆ្ល.ង.ច្រេីនពេកក៏ប៉ុន្តែក្រឡេកមកមេីលបងៗមួយចំនួនដែលមិនមានការត្រិះ.រិះ.គិ.តពិចា.រ.ណាដែលល្មេីសនឹងការ.ហា.ម.ឃា.ត់នឹងប.ម្រា.មដែលបានចែងមិនអោយធ្វេីនៅក្នុងពេលកំពុងតែមានការរីករាលដាលនៃការឆ្លងនៃ.ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១.៩.នេះវិញគឺថាបានធ្វេីអោយ.ម.ហា.ជ.នស្ទេីរតែមួយប្រទេសមានការខឹងនឹងចូលរួមមតិជាច្រេីនដែលបុគ្គលមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំនួនតូចមានការផ្គេីននឹងធ្វេីការបង្ហោះនៅវីដេអូឬរូបភាពដែលខាងក្រ.សួ.ង.សុ.ខា.ភិ.បា.លនឹងរាជរ.ដ្ឋា.ភិ.បា.ល.បានធ្វេីការហាមតែនៅតែមិនមានអ្នកគោរពតាមនឹងមិនអនុវត្តហេីយថែមទាំងផ្គេីននៅលេី.ច្បា.ប់.ទៀត។បានអោយដឹងថានៅពេលនេះក្រ.សួ.ង.មិនមានការលេីកលែងដូចមុនចំពោះបុគ្គលដែលធ្វេីខុសនោះទេសូមេត្តាបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបនៅដំណឹងចាប់ពីពេលនេះព្រោះថាបេីសិនជាការសូ.ម.ទោ.ស.ដោយមិនបានដឹងនឹងមិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានអ្នកផ្សព្វផ្សាយអោយដឹងនោះ.ទោ.ស.នេះគឺមិនអាចធ្វេីការកាត់បានឡេីយតែសព្វថ្ងៃ.ក្រ.សួ.ង.រ.ដ្ឋា.ភិ.បា.ល.បានធ្វេីការប្រកាស់នឹងការស្នេីរសូមជាហូរហែរនឹងបានធ្វេីការអំពាវនាវយ៉ាងមុតមាំដោយក្តីគោរពតែបេីសិនជានិយាយមិនស្តាប់ទេមេីលទៅមានតែការធ្វេីទៅតាមការចែងតែប៉ុណ្ណោះ។ស្ថិតនៅក្នុងងំឡុងពេលនេះបានអោយដឹងថាមានបុគ្គម០២នាក់ទៀតហេីយដែលជា.វិ.រះ.ជ.នក្លា.ហា.នដែលបានធ្វេីការបង្ហោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅវិដេអូបេីកបរឡានហេីតធ្វេីការផឹកនៅ.គ្រឿ.ង.ស្រ.វឹ..ងនឹងបានលេបខាយពាក្យពេជឌឺដងខ្លាំងមែនទែនដែលមានការរិះគន់ជាខ្លាំងពីសំណាក.ម.ហា.ជ.ន.ដែលលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។តេី.ច្បា.ប់.នឹងអនុវត្តបែបណាទៅលេីបុគ្គល០២រូបនេះបេីសិនគិតទៅតាមផ្លូ.វ.ច្បា.ប.បុគ្គលម្នាក់នេះមានចំណុចខុសទៅលេី.មា..ត្រា.០១បាត់ទៅហេីយព្រោះថានៅក្នុងការចែងលេី.មា.ត្រា.០១បានអោយដឹងថាមិនអោយមានការ.ផឹ.ក.នៅ.គ្រឿ.ង.ស្.រវឹ.ង.នឹងធ្វេីការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រេីប្រាស់ទូរសព្ទ័ពេលដែលកំពុងបេីកបរនោះទេ។ចំណែកមួយទៀតគឺប.ម្.រាម.គោ.ច.រ.ដែលបានចែងដោយក្រ.សួ.ង.នា.ពេលថ្មីៗនេះដែលហាមការជួបជុំនឹងសេពគ្រឿងស្រវឹង។ដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាគិតតាមការគួរទៅលេីរឿងនេះសង្ឃឹមថាម.ន្រ្តី.ន.គ.រ.បា.ល.នឹងធ្វេីចំណាត់ការទៅលេីរឿងមួយនេះមិនខាន។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply