នៅពេលនេះបងប្អូនកុំគិតថាប្រទេសឥណ្ឌាទៀតអោយសោះ…! នៅពេលនេះ.ក.ងក.ម្លាំ.ង.របស់យេីងបានធ្វេីការព្រ.មា.នដូច.ស.ម.ត្ថ.កិ.ច្ចនៅប្រ.ទេ.ស.ឥណ្ឌាហេីយបេីមានការ.ល្មេី.សគឺដឹងតែ.សុី.រំ.ពា.ត់ហេីយ

ស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះផងដែរបានអោយដឹងថាសភាពការកំពុងតែមានការតឹងរឹងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមានការចំនួននៃការឆ្លងច្រេីនជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វេីការរឹតបន្តឹងនៅការដាក់បម្រាមគោចរនឹងរិះរកវិធីផ្សេងៗដេីម្បីធ្វេីការទប់ស្កាត់នៅគ្រាដ៏លំបាកមួយនេះ។ពេលវេលានេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានឃេីញជាមិនខានថានៅពេលនេះយេីងកំពុងមានវិបត្តអ្វីខ្លះបេីយេីងក្រឡេកមេីលទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសជិតខាងវិញច្បាស់ណាស់ច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលគឺជាគំនាតមួយដែលមិនអាចឆ្លងនឹងល្មេីសបានទេព្រោះថាប្រទេសជាតិនៅពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកមិនមែនជាការលេងសោចនោះទេបេីសិនជាយេីងមិនមានការគិតគូរអោយបានវែងឆ្ងាយដូចសព្វថ្ងៃនៅមានបងប្អូនមួយចំនួនតូចដែលមិនទាន់មានការគោរពទៅតាមសេចក្តីអនុម័តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលកំពុងតែធ្វេីជាវិធានការរាលថ្ងៃនេះ។ដឹងទេថាមានការភ័យព្រួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងបារម្មណ៏ខខ្លាំងប៉ុណ្ណាស្ថិតមកដល់ក្នុងអំឡុងពេលនេះមានខណ្ឌបួនដែលត្រូវបានបិទខ្ទប់នឹងមិនការចរាចរណ៏ដោយសារតែមានការព្រួយបារម្មណ៏ណៅការឆ្លងរីករាលដាលដូចរាលថ្ងៃនេះ។ដូច្នេះក៏សូមធ្វេីការអំពាវនាវដល់បងប្អូនគ្រប់រូបមេត្តាមានការពិចារណាអោយច្បាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វេីអ្វីមួយនៅពេលនេះ។ស្ថានភាព នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងព្រឹត្តការណ៍២០កុម្ភៈនៅតែបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃ ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនេះ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ដែលកំពុងមានការកើនឡើងខ្លាំង ធ្វើដូច្នោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃ ជំងឺកូវីដ-១៩ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត សំដៅការពារអាយុជីវិតរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ សុខភាពសាធារណៈ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ព្រមទាំងកាត់បន្ថយឱ្យបានជាអតិបរមានូវ ផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងជំងឺនេះ ចំពោះវិស័យសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply