ទិដ្ឋភាពសោកសង្វែកដ៏គួរអោយអាណិតដល់កង.ក.ម្លាំ.ងរបស់យេីងដែលបានខំប្រឹងកា.រ.ពា.រ.នឹងត្បា.ត.នៅតំបន់កំពុងផ្ទុះការ.ឆ្ល.ង.មេីលហេីយស្ទេីរតែទប់អារម្មណ៏មិនបានដែលធ្វេីអោយទឹកចិត្តរបស់តារាចម្រៀងខេមបានធ្វេីការបង្ហេីរនៅអារម្មណ៏របស់ខ្លួនដោយបែបនេះថា

នៅពេលនេហប្រៀបបាននឹងកម្តៅដែលកំពុងតែក្តៅរកកន្លែងផុលចេញអញ្ចឹងដែលពេលនេះក្រុមសមត្ថកិច្ចកំពុងតែមានការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងមែនទែននឹងមានការប្រឈមមុខខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងអ្នកដំណេិរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងអ្នកដែលនឹងអាចផ្ទុកនឹងកូវីដ១៩ក៏អាចថាបាន។ប្រឈមនឹងឧកាសធាតុប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបានអោយដឹងថាមានការក្តៅខុសពីធម្មតានឹងមានការភ្លៀងមិនទៀងទាត់សោះដែរធ្វេីអោយកងកម្លាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏កងកម្លាំងរបស់យេីងមិនងាយនឹងចុះចាញដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថិតនៅពេលនេះផងដែរតារាចម្រៀងសម្លេងស្អក លោក ខេម ប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra នៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបានបញ្ចេញនូវរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើផេក ហ្វេ ស ប៊ុ ក ផ្លូវការរបស់លោក បង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ បងៗក្រុមស ម ត្ថ កិច្ច និងក្រុមគ្រូពេទ្យ ដែលកំពុងប្រចាំការទាំងហាលភ្លៀង ហាលខ្យល់ ពួកគាត់ស៊ូទ្រាំទាំងលំបាកដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយ នោះដែរ ខេម ក៏បានភ្ជាប់សំណេរ ដែរបានសរសេរសារមួយដែលមានខ្លឹមសារដូច្នេះថា៖ “តើបងប្អូននៅបន្តមិនគោរព ច្បា ប់ បន្តទៀតមែនទេ? យើងគ្រប់គ្នាឃើញរូបនេះហើយតើអ្នកគិតយ៉ាងណា? ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ពួកយើងគាត់ស៊ូទ្រាំលំបាកភ្លៀងខ្យល់ អត់ងងុយគេងបែបនេះ ខ្ញុំសូមគោរពចំពោះស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងស្មារតីលះបង់មួយរបស់ពួកគាត់ចំពោះខ្មែរ”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply