ឲ្យលោក «កវីភ្នំដែក»អេីយ.ខូ.ច.ឈ្មោះស្មៀននឹងអ្នកសារព៏តមានអស់ហេីយបន្លំធ្វេីជាស្មៀនហេីយ.លួ.ច.ថែមម៉ោងធ្វេីជាអ្នក.កា.ច់.ក.រ.ម៉ូតូទៀតមានអីពេលនេះអស់លក្ខ័ហេីយ

ដល់ថ្នាក់នឹងលោកខូចឈ្មោះអ្នកសារព៏តមានបាត់អស់ហេីយបេីបែបៗនឹងនោះ។រាល់ថ្ងៃនេះគេកំពុងតែខំប្រឹងលុបបំបាត់នឹងស្តារនៅការអភិវឌ្ឍគ្រប់ផ្នែកបែរជាមានការធ្វេីទង្វេិរដែលនឹកស្មានមិនដល់អោយឃេីញនៅក្នុង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បណ្តាញសង្គមបែបនេះសោះ។ធ្លាប់តែលឺសូរតែមានការឆក់ប្លន់នឹងការលួចពីយុវជនមួយចំនួននឹងអ្នកដែលបែកថ្នាំឬជនអណាមឹកផ្សេងៗតែមិនគួណារពេលនេះមានអ្នកសារព៨តមានមកធ្វេីជាចោរបែបនេះសោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់ម្លឹងៗប្រហែលជាមានការបាត់បង់នៅការជឿជាក់មួយនេះពីបងប្អូនហេីយ។តែសូមបងប្អូនកុំមានការយល់ច្រឡំអោយសោះណាបងប្អូនត្រីមួយត្រូវតែដកចេញតែមិនអោយមានការស្អុយមួយកន្ត្រកនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកយកព័ត៌មានគេហទំព័រ​ កវីភ្នំដែកម្នាក់ឈ្មោះ​ មុំ​ សុជាតិ​ ត្រូវបានស ម ត្ថកិ ច្ចឃា ត់​ ករណីលួចម៉ូតូនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ​ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ១៥:៣០នាទីរសៀល ស ម ត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលកាកាបទី២ នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានធ្វេីការឃា​ ត់ខ្លួនជ នស ង្ស័យម្នាក់ជាអ្នកយកព័ត៌មាន ករណីកា ច់កលួ​ ចម៉ូតូមួយគ្រឿ ងនៅសង្កាត់កាកា ប២​ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ​ ជនស ង្ស័ យឈ្មោះ មុំ សុជាតិ ជាអ្នកយកព័ត៌មានគេហទំព័រ កវីភ្នំដែ ក។បច្ចុប្បន្នជ នសង្ស័ យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កំពុងឃា ត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាល ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ដើម្បីធ្វើការសាកសួរ និងអនុវត្តបន្តតាម នី តិ វិ ធី ច្បា ប់៕

Leave a Reply