នេះហេីយស្មេហ៏ស្មោះដែលយេីងធ្លាប់តែឃេីញនៅក្នុងរឿងតែពេលនេះបានឃេីញផ្ទាល់ហេីយទោះបីវ៏យចំណាស់ក៏ដោយតែឃេីញទិដ្ឋភាពមួយនេះសឹងស្រកទឹកភ្នែក

លេីលោកនេះថ្វីត្បិតថាយេីងអាចរេីសបាននៅសេចក្តីស្រលាញ់បែបហឺហាត្រកូលអភិជននឹងគ្រួសារអ្នកមានឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយេីងរកមិនបាននោះគឺថាចិត្តស្មោះស្មគ្រ័រវាង១ទល់នឹង១។ពេលខ្លះមនុស្សមិនបានគិតទៅដល់រឿងមួយនេះទេភាគច្រេីនអោយតែមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តមនឹងមាននៅគ្រឿងសម្ភារះនិយមដេីម្បីធ្វេីការបង្ហាញដល់អ្នកដ៏ទៃនោះនឹងគ្រប់គ្រាន់ហេីយមិនដែលបានគិតពីទំហំចិត្តនោះទេ។សម័យកាល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបេីនិយាយទៅរឿងស្នេហាមិនមែនដូចកាលពីសម័យកាលរបស់លោកតាលោកយាយរបស់យេីងនោះទេថ្វីត្បិតថាមិនមានអ្វីជាភស្តុតាងដែលបានបញ្ជាក់ពីការស្រលាញ់របស់គាត់ដូចយុវជនសម័យកាលនេះតែការស្រលាញ់របស់គាត់គឺសម្តែងចេញពីចិត្តនឹងមានការឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គច្រេីនខ្លាំងមែនទែនទម្រាំតែមានការឯកភាពនឹងយលព្រមអោយស្រលាញ់គ្នា។រឿងស្នេហាគ្មានអ្នកណាអាចបង្ខំនឹងរំពឹងទុកបានដូចការគូរនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទេតែបេីសិនមានពេលវេលាសម្រាប់់រស់នៅជួបជុំគ្នានឹងមានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតមិនដោះដៃគ្នានឹងស្រលាញ់គ្នាបារម្មណ៏ពីគ្នានោះហេីយជាសេចក្តីស្រលាញ់ពិតនឹងសុភមង្គលពិតត្បិតថាមិនមានទ្រព្យធន់ស្តុកស្តមតែរបស់នេះនឹងអាចរកបានតាមក្រោយបេីយេីងមានគំនិតនឹងចេះសហការណ៏គ្នា។ដូជស្ថិតនៅក្នុងរឿងពិតមួយនេះអញ្ជឹងលោកតាម្នាក់មានការស្រលាញ់ស្មោះសគ្រ្ម័រហូតដល់បាត់បង់គូរជីវិតពីម្ខាងដែលធ្វេីអោយមានការឈឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចិត្តខ្លាំងណាស់តេីមានទិដ្ឋភាពអ្វីខ្លះដែលគាត់បានឆ្លងការ់ដែលធ្វេីអោយមានការស្រណោះស្រណោកបែបនេះ។ក្នុងនោះផងដែរបើយោងតាមប្រភពហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាChovy Sambath បានរៀបរាប់បែបនេះថា៖ «ជិត70ឆ្នាំហើយទោះបីរៀបការហើយគ្មានសូម្បីតែកូនរូបរាងផ្លាស់ប្ដូរ ទោះក្លាយជា សា ក ស ព ក៏នៅតែស្រលាញ់ទោះប្រពន្ធក្លាយជា សាក ស ព នៅតែខ្លាចប្រពន្ធឈឺ ខ្លា ចប្រពន្ធទៅម្នាក់ឯង ស្នេហ៍ស្មោះពិតជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានលើលោក ស្នេហា តានិងយាយខ្ញុំ» ៕ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply