Connect with us

កំសាន្ត&ប្លែកៗ

នេះហេីយទឹកចិត្តខ្មែរជួយខ្មែរ…! បុរសម្នាក់បានចេញមកពីធ្វេីការត្រូវគេបិទផ្លូវនឹងមិនមានអ្វីជិះសូម្បីតែ Pass App ក៏គ្មាននរណាទទួលដែរតែអ្វីដែរល្អបំផុតស្រាប់តែមានអ៊ុំម្នាក់បានធ្វេីនៅរឿងមួយអោយបុរសម្នាក់នេះរំភេីបចង់ស្រក់ទឹកភ្នែករហូតដល់បានបង្ហោះសារដោយបែបនេះថា…!

មហាជននានាបានដឹងហេីយថានៅពេលនេះប្រទេសជាតិរបស់យេីងកំពុងតែមានការពិបាកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ដោយសារតែមានការឆ្លងច្រេីនពេកស្ថិតនៅក្នុងករណីឆ្លងជាសហគមន៏ដ៏ដែលនឹងបានធ្វេីអោយមាជនទាំងអស់មានការពីបាកនៅក្នុងការធ្វេីដំណេីរនងការបរិភោគក៏មានការពិបាកខ្លាំងណាស់ដែរ។ស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះក្រសួងក៏បានធ្វេីការរិះរកគ្រប់វិធីជាច្រេីនដេីម្បីទប់ស្កាតនឹងជីកឬសគល់របស់ជំងឺដ៏កាច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាហាវនេះសឹងតែគ្មានពេលសម្រាកនោះទេ។មិនថាលោកគ្រូពេទ្យនឹងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំក៏មានការព្រួយបារម្មណ៏ខ្លាំងណស់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានបញ្ហាខ្លាំងបែបនេះ។បានអោយដឹងថាក្រោយមានការឆ្លងជាច្រេីនបែបនេះធ្វេីអោយរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វេីការបិទខ្ទប់នៅតំបន់ជាច្រេីនដេីម្បីធ្វេីការរាំងស្កាត់នៅការធ្វេីដំណេីររបស់បងប្អុនកំុអោយមានការឆ្លងបន្ថែមទៀត។បញ្ហាដែលបានជួបប្រទះគឺថាប្រជាជនមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំនួនតូចគឺមិនទាន់បានធ្វេីការគោរពតាមច្បាប់ដែលក្រសួងបានធ្វេីការដាក់បម្រាមនោះទេនៅតែមានការប្រព្រឹត្តិខុសដ៏ដែល។ដូចបងប្អូនបានដឹងហេីយថាវិធីសាស្រ្តនៅក្នុងការការពារយេីងមានហេីយ(៣កុំ៣ការពារ)តែវាមិនទាន់មានប្រសិទ្ធិភាព១០០%នោះទេដោយសារតែបងប្អូនរបស់យេីងមួយចំនួននៅតែមានការជួបជុំនឹងបានធ្វេីការថតបង្ហោះនៅតាមបណ្តាញសង្កមនានាដែលធ្វេីអោយក្រសួងនៅតែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានការព្រួយបារម្មណ៏ខ្លាំងទៅៗ។ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វេីដំណេីរក៏ក្រសួងបានធ្វេីការអនុញ្ញាតអោយបងប្អូនណាដែលមានកាតនឹងលិខិតបញ្ជាក់ពីកន្លែងធ្វេីការនឹងអាចធ្វេីការឆ្លងកាត់នឹងចេញដំណេីរទៅកាន់គេហដ្ឋានពេលយប់បានដោយក្នុងករណីលេីកលែង។បានអោយដឹងថានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែរមានគណនីយហ្វេសប៊ុកមួយបានធ្វេិការបង្ហោះសារអរគុណទៅដល់លោកពូម្នាក់ដែលបានជួយគាត់ដោយសារតែមានបម្រាមបិទផ្លូវនឹងមិនអោយធ្វេីដំណេីរហេីយលោកក៏មិនអាចហៅ Pass App បានដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញក្តីអរគុណទៅដល់លោកពូម្នាក់ដែលបានជួយគាត់ដោយពោលពាក្យបែបនេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃនេះដែរក្មួយសូមអរគុណដល់លោកអ៊ុំ(សុខខុម)មែនទែនដែរបានជូនក្មួយមកផ្ទះ មុនដំបូងខ្ញុំបានដើរពីពោចិនតុងរហូតមកដល់ចំនុចផ្លូវចូលភូមិនព្រៃទា ហើយក៏បានជួបហ្នឹងអ៊ុំប្រុស៣-៤នាក់ដែរគាត់កំពុងធ្វើការបិទផ្លូវ ហើយគាត់បានសួរខ្ញុំមកពីណាទៅណាវិញគេបិទផ្លូវអស់ហើយ ខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមកពីធ្វើការអ៊ុំតែញ៉ុមបាន booking appគេដែរតែអត់មានទេ ហើយចុះដើរមកពីណាហើយផ្ទះនៅណា ញ៉ុមក៏បានប្រាប់គាត់ថាញ៉ុមដើរតាំងពីមុខប្រលានមកហើយផ្ទះខ្ញុំនៅអូដឹម គាត់ក៏មានប្រសាស៍ថាអូដឹមនៅឆ្ងាយទៀតណាស់ដីប្រហែល៥គីឡូទៀតបានដក់ដើរដល់ដែរហី ហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាធ្វើម៉េចទេអ៊ុំបើអត់អីជិះហើយ គាត់ក៏បានប្រាប់ថាមិនអីចាំអ៊ុំជូនទៅដល់ផ្ទះ
គេថាធ្វើរឿងដែរល្អពិតជាជួបមនុស្សដែរល្អមែន អរគុណទឹកចិត្តអ៊ុំដែរបានជូនខ្ញុំដល់ផ្ទះដោយសុវត្តិភាព សូមជូនពរអ៊ុំមានសុខភាពល្អ អាយុវែង ជោគជ័យក្នុងភារះកិច្ច មានឱកាសក្រោយចាំខ្ញុំសងគុណអ៊ុំ♥️
អរគុណទឹកចិត្តលោកអ៊ុំដែរបានបំពេញភារះកិច្ចការពារប្រជាជនទប់ស្កាត់ពីជំងឺ covid ♥️

Click to comment

Notice: Undefined variable: user_ID in /home/bizznfkv/public_html/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending

Copyright © 2021