ពិតជារំភេីបចិត្តជំនួសខ្លាំងមែនទែនក្រោយយេីញទិដ្ឋភាពរបស់ប្រជាជនមានការខ្វះខាតនឹងទំនិញឡេីងថ្លៃលោកឧកញ៉ា ឡេងណាវ៉ាត់ត្រាបានធ្វេីការប្រកាស់ទិញអង្កររហូតដល់100តោន-1000តោនដេីម្បីទុកលក់អោយបងប្អូននៅក្នុងតម្លៃទាបវិញ

ស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាកន្លងមកប្រហែលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបានអោយដឹងថាប្រទេសយេីងមានការបិទខ្ទប់នៅតំបន់ជាច្រេីនដែលក្រសួងបានធ្វេីការប្រកាស់អោយមានការបិទជាបន្ទាន់ដោយសារតែមានការឆ្លងច្រេីនហួសប្រម៉ានដែលធ្វេីអោយមានការព្រួយបារម្មណ៏ជាខ្លាំងនៅក្នុងខណះពេលនេះ។ស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះផងដែរបានអោយដឹងថាប្រជាជននឹងពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងមានការកង្វះខាតជាខ្លាំងដោយសារតែមានការផ្អាកនៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការងារនឹងមានការពិបាកនៅក្នុងការចេញចូលដោយសារតែនៅពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វេីការចែងនៅបម្រាមគោរចរដែលត្រូវតម្រូវអោយប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការធ្វេីដំណេីរចាប់ពីម៉ោង8:00pm រហូតដល់ 5:00am ដែលជាការហាមឃាតជាដាចខាតបេីមិនដូចច្នេះនោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងមុខច្បាប់នឹងត្រូវធ្វេីចត្តាឡីស័ករយះពេល១៤ថ្ងៃផងដែរ។ស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងដែលពិបាកនេះសង្កេតឃេីញថាប្រជាជនរបស់យេីអបានសង្វាតនៅការទិញនៅស្បៀងសម្រាប់ទុកបរិភោគដូចជាអង្ករនឹងអាហារមួយចំនួនទៀតដេីម្បីធ្វេីការទប់ទល់នឹងហេតុការណ៏ដែលកេីតឡេីងដោយមិនប្រក្រតីនៅក្នុងជាយាក់ថាហេតុណាមួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ត្រា បានប្រកាសធ្វើរឿងមួយ ដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើន បង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបចិត្ត និងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះទឹកចិត្តល្អមួយនេះ។
ថ្លៃ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ក៏បានប្រកាស់នៅក្នុងផេកហ្វេសប៊ុកផេកផ្ទាល់ខ្លួនថា៖ ”ផ្សារកសិផលធម្មជាតិឡេងណាវ៉ាត់ត្រា ត្រូវការរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវណាដែលមានបេះដូងជួយប្រជាជនក្នុងស្ថានភាពលំបាកនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទិញអង្ករចាប់ពី 100 តោននឹងអាចដល់1000តោនក្នុងតម្លៃពិសេសណាមួយ ទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនមកលក់ជូនប្រជាជន ក្នុងតម្លៃដើមដើម្បីទប់ទល់ការឡើងថ្លៃខុសប្រក្រតី ។ បើរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត សុំដាក់តម្លៃនឹងលេខទូរសព្ទនៅខាងក្រោម សុំលេខម្ចាស់ផ្ទាល់ ខាងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅ”៕

Leave a Reply