ប៉ែន ស្រីពេជ្រ ចេញប្រាប់ពីមូលហេតុដែលខ្លួនទៅ.ចា.ក់.វ៉ាក់សាំងកា.រ.ពា.រ..ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១៩បន្ទាប់ពីស្វារមីបានជាសះស្បេីយពី.ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ១៩

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថា ស្វាមីរបស់ពិធីករល្បីប្រចាំហង្សមាសឈ្មោះប៉ែន ស្រីពេជ្រ បានជាសះស្បើយពីជំ ងឺ កូ វី ដ ១៩ ហើយ ក្នុងនោះផងដែរ អ្នកនាងបានទម្លាយរឿង ពិសេសមួយបែប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះថា៖«១ខែ ២ថ្ងៃហើយទើបបានជួបប្តីសម្លាញ់វិញ បងបានជា សះ ស្បើយ១០០%ហើយ អូនរងចាំថ្ងៃនេះយូហើយ អូនលែងមានអារម្មណ៍ថានៅម្នាក់អែងទៀតហើយសម្រាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំពិតជាជឿទៅលើឥទ្ធិពលនៃការចាក់ វ៉ា ក់ សាំង ព្រោះខ្ញុំខ្លួនអែងជួបផ្ទាល់ ស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំ ឆ្លង កូ វី ដ១៩ ហើយមិនមានអការៈអ្វីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ទេ តែដោយឡែក សម្រាប់រូបខ្ញុំមិន ឆ្ល ង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នោះមានន័យថាវ៉ា ក់ សាំ ងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់នាងខ្ញុំ ហើយវាក៏ជាខែលកាពារសុខភាពស្វាមីរបស់រូបនាងខ្ញុំផងដែរ ហើយបងប្អូនសូមកុំភ្លេច ទោះបីជាយើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានចា ក់ វ៉ា ក់ សាំងហើយក្តីក៍ត្រូវ តែអនុវត្តវិធានការ (បីកុំបីការពារ )សូមអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ការផ្តល់ វ៉ា ក់ សាំងចាក់ជូនដល់ប្រជាជន កម្ពុជា សូមបងប្អូនចូលរួមចាក់ វ៉ា ក់ សាំងអោយបានគ្រប់គ្នា ដើម្បីអោយប្រទេសយើងរួចផុត ពីជំ ងឺ កា ច សា ហា វ មួយនេះ💪🙏 រាត្រីសួស្តីមនុស្សជាទីស្រលាញ់ទាំងអស់គ្នា❤️»៕

Leave a Reply