ថ្ងៃនេះ លោក​ K01 នឹងត្រូវទៅក្រសួងព៏តមានដេីម្បីបកស្រាយនឹងធ្វេីការសូមទោសទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងមហាជនទាំងអស់គ្នាមានពាក្យអ្វីនិយាយជូនពរគាំត់ទេ(មានវីដេអូ)

ក្រោយពីមានការដកយកអញ្ញាប័ន្រនៃការផ្សព្វផ្សាយហេីយលោក K01 បានយកមតិអ្នកដែលចូលខមិនសួរលោកដែលមានការមិនអស់ចិត្តដែលសំណួរមហាជបានសួរលោកថាតេីបន្ទាប់ពីមានការដកយកអញ្ញាប័ន្រនៃការផ្សព្វផ្សាយព័តមានហេីយតេីមានអារម្មណ៏យ៉ាំងដូចម្តេចដែរ។ដោយឃេីញចម្ងលរបស់បងប្អូនមានការចោទសួឬច្រេីនពេកលោក K01 បានធ្វេីការឆ្លេីយតបទៅវិញតាមរយះចេញវីដេអូដោយនិយាយបែបមិនអស់ចិត្តនឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានពោលពាក្យថាលោកអត់មានអារម្មណ៏ពិបាកចិត្តអីនោះទេព្រោះមួយរយះនេះលោកមិនដែលបានផ្សាយព៏តមានទេហេីយអញ្ញាប័ន្រមួយនេះការពិតត្រូវដកចេញយូរហេីយព្រោះលោកមិនមែនរស់ដោយសារតែការផ្សាយព៍តមាននោះទេដែលមានការនិយាយបែបនេះមិនមានការអស់ចិត្តលោកផែងវណ្ណះក៏បានធ្វេីការនិយាយពាក្យមួយខ្លាដែលបង្ហេីបប្រាប់ពីខ្លឹមសាររបស់លោកកាលពីឆ្នាំ២០១៨ដែលកាលនោះលោកផែងវណ្ណនឹងលោក K01 បានធ្វេីការថតរូបជាមួយគ្នានឹងបានបកស្រាយដោយដាកខ្លឺមសារនៅក្នុរូបថតនោះដោយបែបនេះថា៖K01 ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​អស់​កែហេីយ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបថត​នេះ​ គឺថតនៅផ្ទះខ្ញុំ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥​ ខែ​ កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧​ ដែល​ K01 និង​ ប្រពន្ធ​រត់​មករកអោយខ្ញុំជួយ​បន្ទាប់​ពី​ សមត្ថកិច្ច​ និង​ តុលាការ​ខេត្ត​កណ្ដាល​រកចាប់ខ្លួន​ពី​បទផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ញុះញង់​ នៅ​ក្រុង​តាខ្មៅ​ ខេត្ត​ កណ្ដាល​ ។
ដោយអាណិត​ខ្ញុំបាន​អន្តរាគមន៍​ទៅ​សមត្ថកិច្ច​នគរបាល​ និង​ ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​ ដេីម្បី​កុំអោយមានការចាប់ខ្លួន​ ឃុំខ្លួន​ K01 ទុកឱកាសអោយគាត់កែខ្លួន​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់​មក​នៅថ្ងៃទី​ ៤​ ខែ​ មិនា​ ឆ្នាំ​ ២០២០​ K01 បានពាក់អាវភ្លៀង​ទៅ​ Live Video មុខ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​មិត្តភាព​ខ្មែរ​សូវៀត​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អ្នក​ជំងឺ​ម្នាក់​ ដែល​ K01 ថាជា​អ្នកជំងឺ​ កូវីដ​ ។ ពេលនោះ​ សមត្ថកិច្ច​ បាន​ទាក់ទង​មកខ្ញុំ​ដេីម្បី​ចង់ទៅ​នាំខ្លូន​ K01 ។ ខ្ញុំក៏សុំទុកឱកាស​អោយ​ K01 ម្ដងទៀត​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះ​កំហុស​លេីកនេះ​ មានតែច្បាប់ទេ​ដែល​អាចចាប់បង្ខំ​អោយ​ K01 កែប្រែ​បានខ្លះ​ ។ ថ្នាក់ដឹកនាំ​ និង​ ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ បាន​ទុកឱកាសអោយហេីយ​ដេីម្បី​កែខ្លួន​ ដោយគ្រាន់តែ​លុប​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ។ ឥលូវ​ K01 បែជាចេញមកឌឺ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ និង​ ប្រមាថ​មកលេី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត​ ។ ករណី​នេះ​ប្រហែល​គេចមិនផុតពី​ចំណាត់​ការ​ផ្លូវ​ច្បាប់​ទេ​ ។
(​ រូបថត​កាល​ K01 ក្រីក្រ​ )

ក្រោយមានការរិះគន់ចំៗបែបនេះពីសំណាកលោក ផែងវណ្ណះបានអោយដឹងថាមហាជនក៏បាននាំគ្នាធ្វេីការចែករំលែកនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រេីនកុះករដែលធ្វេៅអោយការបង្ហោះរបស់លោកផែងវណ្ណះបានលេចលឺទៅដល់លោក K01 ដែលធ្វេីអោយលោក K01 មានការភ្ញាក់ពេលដែលឃេីញនៅខ្លឹមសាររបស់លោកផែងវណ្ណះដូច្នេះ។ក្រោយមានការអាននឹងមេីលនៅអត្ថន័យនៅក្នុងការសរសេររបសលោកផែងវណ្ណះរួខមកហេីយលោក K01 បានធ្វេីការចេញនៅវីដេអូមួយខ្លីបតាំងយប់តែម្តងដែលនៅក្នុងវីដេអូនោះលោកបានធ្វេីការបរិយាយនៅការនិយាយស្តីរបស់លោកដោយបែបនេះថា៖

Leave a Reply