ស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃទី១០នេះបានអោយដឹងថាក្រ.សួ.ង.បានធ្វេីការប្រកាស់ថា.ក.រ.ណី.ឆ្ល.ង.នៅក្នុងថ្ងៃនេះពិតជាធ្ងន់ណាស់ដែលមានរហូតដល់ ៤៧៧នាក់ ភាគច្រេីនសុទ្ធសឹងតែអ្នកនៅភ្នំពេញ

ស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរតួរលេខដែលឆ្លងក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វេីការបក្រកាស់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីរហូតដល់ ៤៧៧នាក់ ដែលភាគច្រើនបំផុត ជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន៩៦នាក់បានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។ក្នុងពេកនេះក្រសួងបានចេញនោវិធានការជាច្រេីនដេីម្បីទប់ស្កាត់នៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះនឹងរិះរកគ្រប់វិធីដេីម្បីកាត់ផ្តាច់នៅឬសគល់របស់ជំងឺកូវីដ១៩នេះក៏ប៉ុន្តែការឆ្លងជាសហគមន៏បានធ្វេីអោយមានការរីករាលដាលខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វេីអោយការចាត់វិធានការនៅក្នុងពេលនេះនៅមានកម្រិត។នៅក្នុងការធ្វេីវិធីសាស្រ្តនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នេះក៏សូមសំណូមពរអោយបងប្អូនមានការស្តាប់នឹងគិតពិចារណានៅការប្រកាស់របស់ក្រសួងផងព្រោះថានៅពេលនេះវាដូចជារឿងមួយដែលកំពុងតែក្តៅខ្លាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មែនទែនដែលទាមទាអោយមានការស្តាប់នឹងការយល់បេីមិនដូច្នេះទេយេីងនឹងមិនអាចទប់ស្កាត់នៅការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺនេះបាននោះទេ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថា អ្នកឆ្លងទាំង៤៧៧នាក់ គឺសុទ្ធសឹងជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍២០កុម្ភៈ ដែលរួមមានរាជធានីភ្នំពេញ ៤៥៤នាក់, ខេត្តតាកែវ ៤នាក់, ខេត្តស្វាយរៀង ៤នាក់, ខេត្តកណ្តាល ៤នាក់, ខេត្តព្រៃវែង ៣នាក់ និងខេត្តព្រះសីហនុ ៦នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងការសរុបនៅទិន្នន័យខាងលេីអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាឃេីញហេីយថាមានតួរលេចច្រេីនប៉ុណ្ណាដែលកេីតឡេីងជារៀងរាលថ្ងៃនឹងមានអ្នកត្រូវបាត់បង់ជីវិតក៏មិនតិចដែរនោពេលនេះ។ស្ថិតនៅក្នុងសភាពការបែបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានតែអំពាវនាវដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះថែរក្សានឹងការការពារខ្លួនឯងមុននឹងសម្រេចចិត្តទៅណាត្រូវមេីលនៅអាការះខ្លួនឯងនឹងបេីមិនមានការទុកចិត្តនោះទេកួរតែទៅធ្វេីតេស្តដេីម្បីសុចត្ថិភាពយេីងទាំងអស់គ្នាហេីយនឹងការពារកុំអោយមានការឆ្លងបន្ថែមទៀត។

Leave a Reply