សូមជួយលោកតាវ័យ៩៣ឆ្នាំផង! ផ្ទះ១ខ្នងឆេះអស់ សល់តែលុយខ្លោចជិត១លានកន្លះ ចាយមិនកើត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេត្តកំពង់ចាម ៖ អាណិតលោកតាវ័យ៩៣ឆ្នាំម្នាក់ ត្រូវអគ្គិភ័យឆាបឆេះផ្ទះអស់ នៅសល់តែគំនរផេះ និងលុយជិត១លានកន្លះ ឆេះខ្លោ ចអស់ យកទៅទិញអីបាន…។ករណីអ គ្គិភ័ យនេះ បានកើតនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ ២០២១នេះ នៅភូមិតាម៉ៅ ឃុំស្រក ស្រុកកំពង់សៀម។ លើម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះ ឈ្មោះ ពេញ ម៉ៅ ភេទប្រុស អាយុ៩៣ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

( រស់នៅតែម្នាក់ឯង) ។ ផ្ទះនោះសង់អំពីឈើ ទំហំ៤ម៉ែត្រ×៥ម៉ែត្រ ប្រក់ស្បូវ ជញ្ជាំ ងបាំ ង ស្បូវ។ មុនពេលកើតហេតុ លោកតាម្ចាស់ផ្ទះខាងលើបង្លា ត់ភ្លើ ងដាំបា យ រួចហើយគាត់បានចុះមកក្រោមផ្ទះ ។ ពេលនោះមានខ្យ ល់បោ កបក់មកបណ្ដាលឱ្យអ ណ្ដា តភ្លើ ងឆា បឆេះជ ញ្ជាំ ងហុយទ្រលោម ភ្លាមៗនោះលោកតាម្ចាស់ផ្ទះបានព្យាយា មឡើងទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ន្លត់ បណ្ដាលឱ្យភ្លើ ងឆេះស្លោ កស្បែ កក្បាល ស្រែកឆោឡោ ប ង្កឱ្យមានការភ្ញា ក់ផ្អើ លប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញ នាំគ្នាមកជួយដងទឹ កមកពន្ល ត់ដែរ តែមានខ្យ ល់ប ក់ខ្លាំ ងពេក ធ្វើឱ្យភ្លើ ង ឆេះផ្ទះអស់ នៅសល់តែ គំ នរផេះ និងលុយជិត១លានកន្លះ ។ ករណីនេះ អ្នកភូមិមានការ អណិតអា សូរម្ចាស់ផ្ទះលោកតា ពេញ ម៉ៅ ខ្លាំ ងណាស់ គាត់មាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាយុ៩៣ឆ្នាំទៅហើយ និងរស់នៅតែម្នាក់ឯងទៀត តើឱ្យគាត់ទៅស្នាក់នៅទីណា បើផ្ទះឆេះផ្ទះអស់ នៅសល់តែគំ ន រផេះ បែបនេះ ដូច្នេះមានតែសង្ឃឹ មលើសប្បុ រសជន សូមមេត្តាផ្ដល់ជំនួយដល់គាត់តាមសទ្ធារៀងៗខ្លួនផង ៕

Leave a Reply