កញ្ញា វីឌីណែតក្រោយដឹងលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ខ្លួនបានសម្តែងនៅសេចក្តី…! ក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្ហោះសារមួយដែលបាននិយាយថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីមានការព្យបាលអស់រយះពេលយ៉ាងយូរមក កញ្ញាវីឌីណែតបានមានក្តីសង្ឃឹងនឹងបានធ្វេីអោយគ្រួសារញាតិមិត្តមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលបានដំណឹងថានៅក្នុងថ្ងៃនេះកញ្ញាបានទទួលលទ្ធផល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រេចនៅការព្យាបាលនឹងតេស្តចុងក្រោយហេីយ។ក្នុងការធ្វេីការព្យបាលកន្លងនេះ​ កញ្ញាវីឌីណែតបានឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាចជាច្រេីននឹងមានបញ្ហានៅផ្លូវអារម្មណ៏ផងនឹងអាចមានការបាកទឹកចិត្តមួយចំណែកដែរដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានការបាត់បង់ម្តាយស្របពេលដែលកញ្ញាកំពុងតែទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងសណ្ឋាគារ The Great Duke ដែលជារឿងដ៏សែនសោកសៅជាទីបំផុតនៅក្នុងពេលនោះ។នៅក្នុខណះពេលនេះកញ្ញាក៏បានបង្ហោះនៅសារមួយនឹងបានធ្វេីការប្រាប់បងប្អូនពីស្ថានភាពរបស់កញ្ញផងដែរថា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គូររំលឹកឡើងវិញបន្តិច ផងដែរថា កាលពី ថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះ ហ្វេនៗ ក៏ដូចជាមហាជនទូទៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយឃើញ តារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីម្នាក់ គឺកញ្ញា វី ឌីណេត បានប្រកាសនៅក្នុងហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនថា រូបគាត់មានវិជ្ជមាន កូវីដ-១៩ ហេីយ​។លុះមកដល់ ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា​ ឆ្នាំ ២០២១ អ្វីៗហាក់បានប្រសើរវិញហើយ ព្រោះ វី ឌីណែត បានប្រកាសថាខ្លួនជាពីជំងឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កូវីដ-១៩ ហើយ រហូតពោលពាក្យ ថា “ខ្ញុំជាសះស្បើយហើយ ខ្ញុំបានឃើញពិភពលោកដ៏ស្រស់បំព្រងវិញហើយ”។ទោះបីជា ជាពីជំងឺនេះក្តី ក៏ វី ឌីណែត នៅបន្ត ធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅសណ្ឋាគារសុខា ភ្នំពេញ រយះពេល14ថ្ងៃទៀត ដើម្បីតាមដាន អោយច្បាស់ថា បានជាសះស្បើយ 100% មែន​។នៅទីបំផុត នៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ០៣ ខែមេនា ឆ្នាំ ២០២១ វី ឌីណែត បានប្រកាសផ្លូវការនូវដំណឹងដ៏សែនរីករាយ មួយថា ៖

“ទីបំផុត ថ្ងៃដែលខ្ញុំរង់ចាំ ក៏បានមកដល់​ ពេលនេះ នាងខ្ញុំបានអនុញ្ញាតអោយទៅផ្ទះបានហេីយ ព្រោះថា ការធ្វេីសំណាកលេីកចុងក្រោយ គឺនៅតែអវិជ្ជមាន​ មានន័យថា ខ្ញុំបានជាសះស្បេីយយ៉ាងពិតប្រាកដ៏​ តែទោះជាយ៉ាងណា ក៏នាងខ្ញុំនៅតែបន្តចត្តាឡីស័ក ក្នុងផ្ទះបន្តទៀតដែរ ដេីម្បីបីអោយអស់ការបារម្ភ​ អ្វីដែលសំខាន់ ខ្ញុំមិនថាពេលដែលទៅដល់ផ្ទះ អារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេ”៕

Leave a Reply