គេតាមស្រឡាញ់រាប់ភ្លេច តែRonaldoមិនអាចខ្វះGeorginaបានទេព្រោះនាងមានចំណុចពិសេសទាំងនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺជាកីឡាករបាល់ទាត់ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាបាល់ទាត់ដ៏ឆ្នើមអស្ចារ្យបំផុតមួយរូបរបស់ពិភពលោក។ Ronaldo បានទទួលជោគជ័យក្នុងអាជីបរបស់ខ្លួនជាខ្លាំង ដោយក្នុងនោះលោកបានឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗជាច្រើន ជាមួយក្លឹបអាជីប និងក្រុមជម្រើសជាតិដូចជា UEFA Champions League, UEFA Supercup, World Club Cup, La Liga , premier league , UEFA Euro 2016 និងពានជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរ។ ហើយសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយទៀតនោះគឺលោកបានក្លាយជាម្ចាស់ពាន Ballon D’Or ចំនួន ៥ សម័យកាលផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមហាសេដ្ឋីបាល់ទាត់មានប្រាក់ពាន់លានដុល្លារ រូបរាងក៏សង្ហារស្រីណាឃើញក៏លង់ស្នេហ៍ បែរជាមកជាជាប់ចិត្តនែបនិត្យ ជាមួយនឹង Georgina បានធ្វើឱ្យមនុស្សស្រីជាច្រើនច្រណែននឹងព្រេងវាសនារបស់នាង ក្រោយពីបានក្លាយទៅជានារីចុងក្រោយក្នុងបេះដូងរបស់រាតាបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោក Cristiano Ronaldo។ តើ Georgina Rodriguez មានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសយ៉ាងដូចម្ដេចទើបជាធ្វើឱ្យ Ronaldo សម្រេចជ្រើសយកនារីកូនកាត់អាហ្សង់ទីន-អេស្ប៉ាញរូបនេះជាមនុស្សចុងក្រោយក្នុងឆាកជីវិតស្នេហារបស់លោក?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. អត្តចរិតអំណត់ជាមួយនឹងភាពរួសរាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវលំបាក ជួបនូវវិបត្តិជីវិតជាហូរហែរ Georgina Rodriguez មានអត្តចរិតជាមនុស្សចេះអត់ធ្មត់ រួសរាយ រាក់ទាក់ជាមួយនឹងអតិថិជន មានសមត្ថភាព និងជាមនុស្សដែលជឿជាក់លើខ្លួនឯងដោយមិនពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃ។ ជាក់ស្តែង បើទោះជា Georgina Rodriguez មាន Ronaldo ដែលជាសេដ្ឋីបាល់ទាត់កាន់លុយវ៉ាល់លានក្ដី តែនាងមិនបានពឹងលើលុយរបស់ Ronaldo ទាំងស្រុងនោះឡើយ។ ដោយហេតុថា ក្នុងឆ្នាំ២០២០ Georgina Rodriguez មានលុយប្រមាណជាង១០លានដុល្លារ ដែលរកបានពីការបង្ហាញម៉ូត និងទាញបានពីអ្នកគាំទ្ររបស់នាងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិត យោងតាមទិន្នន័យរបស់គេហទំព័រ celebritynetworth ។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត ភាពរស់រាយជាមួយទំនួលខុសត្រូវជាម្ដាយ ផ្តល់ក្ដីស្រលាញ់ស្មើរៗគ្នាទៅកាន់កូនរបស់នាងដោយមិនបែងចែកកូនប្រពន្ធដើមឬប្រពន្ធចុងនោះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២​. មនុស្សស្រីដែលមានជីវិតតស៊ូ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Georgina Rodriguez កើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមិនសូវមានទ្រព្យធូរធារនោះឡើយ នាងជាក្មេងស្រីរស់នៅក្រៅក្ដីស្រម៉ៃដែលចង់ក្លាយជាអ្នករាំរបាំបាឡេ ហើយបែរជារត់ទៅចាប់ជំនាញជាអ្នកច្នៃម៉ូតទៅវិញ ក៏ព្រោះតែជីវភាពគ្រួសារខ្វះខាត។ នេះបើយោងទៅតាមប្រភពចេញផ្សាយរបស់គេហទំព័រ futballnews ។ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០១១ ជីវិតរបស់ Georgina ត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងរឿងដ៌សែនអាក្រក់បំផុតក្នុងឆាកជីវិតដោយបានបាត់បង់ម្ដាយជាទីស្រលាញ់ ចំណែកឪពុកត្រូវរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឱ្យជាប់ពន្ធធនាគារពីបទជួយដូរគ្រឿងអាភៀនខុសច្បាប់។ បន្ទាប់ពីជួបរឿងទុក្ខសោកទាំងនោះមក Georgina Rodriguez ត្រូវរស់នៅពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងទាំងស្រុង ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាជីវិតធ្វើយ៉ាងណាឱ្យខ្លួនបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យ និងអាចឈរជើងលើវិស័យអ្នកច្នៃម៉ូត។ Georgina Rodriguez ធ្លាប់បម្រើការជាអ្នករត់តុនៅ ភោជីយដ្ឋាន អ្នកមើកថែក្មេងតាមផ្ទះជាដើម ហើយទីបំផុតនាងបានក្លាយជាជំនួយការក្នុងហាងGUCCI នៅទីក្រុង Madrid ប្រទេសអាស្ប៉ាញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៣. រូបសម្រស់បែបនារីកូនកាត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នារីកូនកាត់ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ជាមួយនឹងសម្បុរស្រអែមជាកូនកាត់អេស្ប៉ាញ- អាហ្សង់ទីន ដោយមានម្ដាយនាងជាជនជាតិអេស្ប៉ាញ និងឳពុកជាជនជាតិអាហ្សង់ទីន។ ភាពស្រស់ស្អាតដែលជាទីគាប់ភ្នែកបុរសគ្រប់របស់នាងបានធ្វើឱ្យ Ronaldo ចាប់អារម្មណ៍នាងតាំងពីជួបលើកដំបូងនៅពេលដែលលោកបានទៅទិញឥវ៉ាន់នៅក្នុងហាង Georgina ធ្វើការនោះ។រហូតដល់ចុងឆ្នាំ២០១៦ Ronaldo បានប្រកាសពីការណាត់ជួបជាសាធារណៈជានាង ដែលធ្វើអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងគូរស្នេហ៍ថ្មី៕

Leave a Reply