បន្ទាន់! អាជ្ញាធរ​ភ្នំពេញ​ឱ្យ​ផ្អាក​ការ​ប្រមូលផ្តុំ ឬ​ការ​ជួបជុំ​គ្នា​ទទួលទាន​អាហារ ឬ​ គ្រឿង​ ស្រ វឹង​នៅ​ចន្លោះ​ម៉ោង​៨​យប់​ដល់​​៥​ព្រឹក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​តម្រូវ​ឱ្យ​ផ្អាក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នូវ​ការ​ប្រមូលផ្តុំ ឬ​ការ​ជួបជុំ​គ្នា​ទទួលទាន​អាហារ ឬ​គ្រឿ ង​ ស្រ វឹ ង នៅ​ចន្លោះ​ពី​ម៉ោង​៨​យប់​ដល់​ម៉ោង​៥​ព្រឹក នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្តីសម្រេច​របស់​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​សម្រេច​ ដាក់​ចេញ​នូវ​វិធានការ​រដ្ឋបាល​ជា​បណ្តោះអាសន្ន ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ ឆ្ល ង ​រាល ដា ល​ជំ ងឺ ​កូ វី ត​-១៩ នៅ​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​មាន​ថិរវេលា​អនុវត្ត​រយៈពេល ២ (​ពីរ​) ស​ប្ដា​ហ៍ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១។ ឲ្យ​ផ្អាក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នូវ​សកម្មភាព​អាជីវកម្ម​ចំពោះ​តូប​អាហារ អាហារ​ដ្ឋា​ន ភោជនីយដ្ឋាន ហាង​កាហ្វេ ហាង​ភេសជ្ជៈ និង​ភោជនីយដ្ឋាន​នៅ​តាម​សណ្ឋាគារ ។​ល​។ ដែល​ទទួល​អតិថិជន​ចូល​មក​ទទួលទាន អាហារ​ភេសជ្ជៈ ឬ​ទទួលទាន​គ្រឿង ​​ស្រ វឹង ​នៅ​ចន្លោះរ​ម៉ោង ២០ (​ម្ភៃ​) ដល់​ម៉ោង ៥ (​ប្រាំ​) ជា​កំហិត ប៉ុន្តែ​ទីតាំង​អាជីវកម្ម​ទាំងនោះ​អាច​លក់​ជា​លក្ខណៈ​វេច​ខ្ចប់​បាន ។ ត្រូវ​បាន​ផ្អាក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នូវ​ការ​ប្រមូលផ្តុំ ឬ​ការ​ជួបជុំ​គ្នា​ទទួលទាន​អាហារ ភេសជ្ជៈ ឬ​ទទួលទាន​ គ្រឿង ​ស្រវឹ ង នៅ​ចន្លោះរ​ម៉ោង ២០ (​ម្ភៃ​) ដល់​ម៉ោង ៥ (​ប្រាំ​) លើកលែងតែ​ចំពោះ​ក រ ណី ដូច​ខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​ជួបជុំ​ក្នុង​ចំណោម​សមាជិកគ្រួសារ​ដែល​រស់នៅ​ក្នុង​លំនៅ​ឋាន ឬ​ទី​សំណាក់​ជាមួយ​គ្នា
– ការ​រៀបចំ​ពិធី​បុណ្យសព ដោយ​គោរព​តាម​ការ​កំណត់​របស់​អា ជ្ញា​ ធរមាន​ស ម ត្ថកិច្ច
– ការ​ជួបជុំ​របស់​បុគ្គលិក​សុ ខា ភិ បាល ដើម្បី​យក​វត្ថុ​សំណាក​បុគ្គល​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ដោយ​ផ្ទាល់ ឬ​ប្រយោល ជាមួយ​អ្នក ​ផ្ទុ ក ​ជំ ងឺ​កូ​ វី​ ដ​-១៩ ឬ​ដើម្បី​យក​អ្នក​ដែល​ផ្ទុ ក​ជំ ងឺ ​កូ វី​ ដ​-១៩ ក៏​ដូច​ជា​បុគ្គលិក​សុខាភិបាល ដែល​បំពេញការងារ​ស ង្គ្រោះ​ប ន្ទា ន់​ផ្សេង​ទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​ជួបជុំ​របស់​អាជ្ញា​ធរមាន​ សម ត្ថកិច្ច កម្លាំង​គណៈ​បញ្ជាការ​ឯកភាព​រដ្ឋបាល​គ្រប់​លំដាប់ថ្នាក់ ក្នុង​ការ​បំពេញការងារ​ថែរក្សា​សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​របៀបរៀបរយ​សាធារណៈការ​ជួបជុំ​មនុស្ស​ដែល​មាន​ភាព​ចាំបាច់ សម្រាប់​បម្រើ​ផលប្រយោជន៍​សាធារណៈ ឬ​ក្នុង​គោលបំណង​ផ្សេង​ទៀត​តាម​ការ​កំណត់​របស់​អាជ្ញា​ធរមា ន​ស ម ត្ថ កិច្ច ។ ត្រូវ​បាន​ផ្អាក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នូវ​ការ​ធ្វើ​ច រា ចរណ៍​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ច​ន្លោ​ន​ម៉ោង ២០ (​ម្ភៃ​) ដល់​ម៉ោង ៥ (​ប្រាំ​) លើកលែងតែ​ចំពោះ​ករណី ដូច​ខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ដោយ​មូលហេតុ​សុខភាព​បន្ទាន់ និង​មូលហេតុ​ចាំបាច់​ក្នុង​គ្រួសារ ដែល​មាន​លិខិត បញ្ជាក់ ឬ​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច​ដែល​នៅ​ជិត​បំផុតការ​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​បុគ្គលិក​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ទាំង​ផ្នែក​រដ្ឋ​និង​ឯកជន មន្ត្រីរាជការ ក្រុម​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ​គ្រប់​ប្រភេទ ដើម្បី​បំពេញបេសកកម្ម​ជូន​ស្ថាប័ន​-​អង្គភាព
– ការ​ធ្វើ​ចរាចរណ៍​របស់​រថយន្ត​កុង​តឺ​នី រថយន្ត​ដឹក​ទំនិញ រថយន្ត​បាញ់​បេតុង រថយន្ត​សម្រាប់​បម្រើ​ឱ្យ ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ទំនិញ ផ្គត់ផ្គង់​ការដ្ឋាន​សំណង់ រថយន្ត​ដឹក​ជញ្ជូន​សំរាម​-​សំណល់​រឹង និង​សំណល់​វេជ្ជសាស្ត្រ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ម្ហូបអាហារ របស់​បុគ្គលិក​បម្រើសេវា​ដឹក​ជញ្ជូនការ​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​បុគ្គលិក និង​កម្មករ​-​កម្មការិនី ទៅ​ទីកន្លែង​បំពេញការងារ​នៅ​ក្នុង​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន រោងចក្រ ឬ​ទីតាំង​អាជីវកម្ម ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បើក​ដំណើរការ​ជា​ធម្មតា
– ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ចាំបាច់​ផ្សេង​ៗ​ទៀត ដែល​មានការ​អនុញ្ញាត​ពី​អាជ្ញា​ធរមាន​ស ម ត្ថ កិច្ច ៕ «ប្រភពកោះសន្តិភាព»

Leave a Reply