អាសូរខ្លាំងណាស់ ប្អូនគេប្អូនយើង អានហើយទប់ទឹកភ្នែកមិនបានទេ! មានតែប្អុនស្រីតែម្នាក់ ឥលូវ ស្លា.ប់ ដោយ កូ វី ដ មិនបានឃើញមុខចុងក្រោយ សូម្បីបុណ្យក៏មិនបានធ្វើឱ្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ មហាជនហាក់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនៃម រ ណ ភាពរបស់អ្នក ជំ ងឺ វ័យក្មេងអាយុត្រឹមតែ ២៨ ឆ្នាំ បាន ស្លា ប់ក្នុងកំឡុង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលព្យាបាល កូ វី ដ-១ ៩ ក្រោយរកឃើញ ឆ្ល ងត្រឹម ១ ថ្ងៃ ។ បើក្រឡេកមកមើល សាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺដោយបាន ស្លា ប់ ដោយ កូ វី ដ-១៩ ខាងលើ មានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Bo Lyka បានបង្ហោះសារយ៉ាងក្តុកក្តួលរៀបរាប់ពីប្អូនស្រីកម្សត់របស់ខ្លួនតែម្នាក់គត់ ស្លា ប់ ទាំងវ័យក្មេង និង មិនអាចសូម្បីតែធ្វើ បុ ណ្យ ស ព បាន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គណនីហ្វេសប៊ុក Bo Lyka ដែលអះអាងជាបងស្រីសពបានរៀបរាប់ថា «ប្អូនស្រីបងអើយ បងមានតែប្អូនមួយទេ បងអាណិតប្អូនណាស់ មិនគួណាប្អូនអាយុខ្លីទេអាយុត្រឹម ២៨ ឆ្នាំ សូម្បីតែ ស ព ក៏មិនបានយកមកធ្វើបុណ្បដែរ ! បើមានជាតិក្រោយ សុំកុំឱ្យអាយុខ្លីដូចជាតិទៀត» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំឭកថា សពអ្នកជំងឺវ័យ ២៨ ឆ្នាំ ស្លាប់ដោយសារ កូ វី ដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ បើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងសុខាភិបាលឱ្យដឹងថា អ្នក ជំ ងឺ មានស្ថានភាព ធ្ង ន់ ធ្ង រ តាំងពីចូលសម្រាកដំបូងដោយសារគាត់មាន ជំ ងឺ ប្រចាំកាយដូចជា ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ប្រភេទ ១ ជំ ងឺ ខ្សោ យតម្រង់ នោ ម ធ្ងន់ ធ្ងរដំណាក់កាលចុងក្រោយ អាចជាមូលហេតុបណ្តាលឱ្យអ្នក ជំ ងឺធ្លាក់ក្នុង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្ថានភា ពធ្ង ន់ ធ្ងរ ទោះបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះព្យាបាលតាមបច្ចេកទេស ដោយរួមផ្សំការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមផងនោះ នៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំ ងឺ បាន ហើយគាត់បាន ស្លា ប់ បា ត់ បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង១៤ និង ៤០នាទី រសៀល ៕

Leave a Reply