បានបុណ្យច្រើនណាស់! អ្នកដឹកនាំថត MV នៅផលិតកម្ម សាន់ដេ បានអនុញ្ញាតិឲ្យចាស់ៗអាណាថា និងលោកតាស៊ីក្លូអាចមកហូបបាយ នៅហាងរាល់ថ្ងៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្មីៗនេះផងដែរលោក ឃុន ធារិទ្ធ ដែលជាដឹកនាំការថតសម្តែងវីដេអូ នៅផលិតកម្មសាន់ដេ និង ជាម្ចាស់ហាង Ella House បានធ្វើរឿងដ៏គួរឲ្យគោរពមួយគឺ ព្រមអនុញ្ញាតិ្តឲ្យមនុស្សដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងនិង លោកតាសុីក្លូអាចចូលបរិភោគបាយនៅហាងលោកដោយមិនគិតថ្លៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកយោងតាម គណនីរបស់លោក បានបង្ហោះសារដែល បង្ហាញពីការចែករំលែកនិង ជួយជ្រោមជ្រែងចំពោះចាស់ដែលខ្វះខាតនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ញុំបាទឃុន ធារិទ្ធ ម្ចាស់ហាង Ella House
សូមប្រកាសថា នៅពេលElla House សាខាទួលទំពូង បានបេីកដំណេីរការ រាល់ចាស់ៗដែលអានាថាតាមផ្លូវ នឹងលោកតាសុីក្លូអាចមកហូបបាយនៅទីនេះ រឺមកខ្ចប់យកទៅហូបបានដោយឥតគិតថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែល ទាំង3ពេល
ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានទេ តែខ្ញុំអាចជួយបានតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វេីបាន
ចូលរួមសាងទង្វេីរល្អចាប់ផ្តេីមពីខ្លួនអ្នកទៅ មិនចាំបាច់ក្លាយជាអ្នកមានបានធ្វេីបានទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញមហាជនបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទឹកចិត្តរបស់ លោក ឃុន ធារិទ្ធ ដែលតែងតែមានចិត្តសន្តោសប្រណីដល់អ្នកខ្វះខាត ដោយមិនគិតពីការតបស្នង៕ សូមចូលទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Leave a Reply