ទីបំផុត​ លោកសុវណ្ណរិទ្ធី ទម្លាយអាថ៏កំបាំងនៅចរិកពិតរបស់ប្រពន្ធគាត់ហេីយដោយបានប្រាប់ថាពេលដែលលោកជាប់ព.ន្ធ.ធា.នា.គា.រ.ប្រពន្ធគាត់បានធ្វេីអោយគ្រួសារលោក…!(មានវីដេអូ)

ក្រោយមានការធ្វេីការសច្ចារជាមួយគ្នាមកលោកសុវណ្ណរិទ្ធិបានធ្វេីអោយមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អេីលយ៉ាងខ្លាំងនៅទង្វេីមួយថែលលោកបានសម្តែងនៅសេចក្តីស្មោះត្រង់ជូនទៅក្រុមគ្រួសារនឹងកូនដែលលោកទិញនៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ភារះប្រេីប្រាស់នឹងប្រដាប់ប្រដារមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីភក្តៅភាពដ៏ពិតប្រាកដនៅតាមសន្តានចិត្តមួយនេះ។សូម្បីតែមហាជនក៏បានដឹងដែរនៅការបកស្រាយនៅរឿងរ៉ាវជាច្រេីនបន្ទាប់ពីមានការយលច្រឡំនឹងមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបង្ហាញនៅព៏តមានមិនច្បាស់លាស់ដែលធ្វេីអោយមានការឡាយនិយាយនឹងបកស្រាយបែកអូរហូរស្ទឹងដែលរឿងនេះធ្វេីអោយមានការវែងឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែន។មុនពេលនេះបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃទិ៣០ខែមីនាឆ្នាំ២០២១បាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អោយដឹងថាមានរឿងដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អេីលមួយដែលបានធ្វេីអោយមហាជនមានការងឿយឆ្ងល់ទៀតហេីយនៅការឡាយនិយាយរឿងមួយចំនួនរបស់ភរិយារបស់លោក សុវណ្ណរិទ្ធី ដែលអ្នកនាងមាសសុជាតាបាននិយាយនោរឿងរ៉ាវចាស់ៗមករំលេីកនឹងបានមានការខឹងនៅទង្វេីររបស់លោកមាសរិទ្ធីដែលបានធ្វេីមិនគិតដល់គ្រួសារនឹងកូនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការឡាយបកស្រាយនោះស្រាប់តែលោកសុវណ្ណរិទ្ធីមិនចាំយូរក៏បានធ្វេីការចូលខមិននឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានបង្ហេីបនៅពាក្យដែលលាក់ទុកជាយូរមកហេីយអោយប្រិយមិត្តបានដឹងថា«តេីពេលបងជាប់ពន្ធនាគារតេីយេីងធ្វេីអ្វីខ្លះដាក់គ្រួសារខ្ញុំនិយាយទៅប្រពន្ធសំលាញ់កុំអោយបងនិយាយ»?ហេីយក៏បានបន្ថែមនៅឃ្លាចុងក្រោយដោយបែបនេះថា«ខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារឃេីញតែចង់លែងលះខ្ញុំមករឹបអូសយកសម្ភារះខ្ញុំប្រាប់គេផងកុំអោយខ្ញុំនិយាយ….!

Leave a Reply