សូមបងប្អូនជួយគ្នាផងដូចបានធ្វេីបុណ្យ៧វត្តអញ្ចឹង​…! ជាក្មេងស្រីកំព្រាឪពុកខំប្រឹងធ្វេីការជួយម្តាយដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយហេតុគ្មានថវិការគ្រប់គ្រាន់នៅពេលនេះសូមសប្បុរសជនមេត្តាជួយដល់គ្នាផងចុះ…!(មានវីដេអូ)

សូមបងប្អូនកំអូសរំលងអិជីវិតមនុស្សម្នាក់នេះកំពុងតែជួបសេចក្តីទុក្ខលំបាកហេីយដោយសារតែគ្នាជាកូនកំព្រាគ្មានឪពុករស់នៅមានការលំបាកខំប្រឹងធ្វេីការដេីម្បិចិញ្ចឹងជីវិតនឹងគ្រួសារដែលមិនបានគិតដល់អាយុជីវិតនឹងសុខភាពដែលបណ្តាលអោយខ្លួនឈឺមិនដឹងតាំងពិពេលណា។ដែលមានមហាជនជាច្រេីនមានការឧបត្ថមតែដោយសារតែគ្នាមានជំងឺរលាកស្រោមខួរដោយគ្មានថវិការគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការព្យាបាលនឹងម្តាយក៏មានវ័យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាន់តែចំណាស់ហេីយសតិរបស់គ្នាក៏បានបាត់បងស្មារតីទៀតដែលធ្វេីអោយមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងនឹងជាបន្ទុកមួយដ៏ធំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាង។នៅក្នុងផ្លូវបុណ្យដូចដែលបានដឹងស្រាប់ហេីយថាបេីយេីងបានជួយជីវិតមនុស្សម្នាក់ប្រសេីរចាងធ្វេីបុណ្យ៧វត្តទៅទៀតដែលនៅក្នុងពេលនេះគ្នាកំពុងតែមានការលំបាក់ហេីយសូមសប្បុរសជនមេត្តាជួយដល់គ្នាផងកុំដាច់ចិត្តអី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយក្តីមេត្តានឹងក្តីអាណិតក៏មានការជួពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួនដែរដែលបានបង្ហោះនៅរូបភាពនឹងបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពនឹងអការះរបស់នារីម្នាក់នេះដែលកំពុងសម្រាក់នៅន្ទីរពេទ្យហេីយក៏កំពុងស្វែងរកសប្បុជននឹងសូមអង្វរដោយក្តីទុក្ខសោកនឹងខ្លួនក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយមិនមានលទ្ធភាពដែលបានជម្រាបដូចខាងលេីមានតែសប្បុជនចិត្តធ៏មទាំងអស់ដែលមានចិត្តសណ្តោះប្រោសប្រណីមេត្តាជួយដល់គ្នាដែលកំពុងតែជួបនៅទុក្ខលំបាកមួយនេះផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើ​យោង​តាម​គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ឈ្មោះ​«​សុផាត លក្ខណា​» បានធ្វើការ​បង្ហោះ​រូបថត​នារី​រូប​នេះ​ជាច្រើន​សន្លឹក​ភ្ជាប់​ជាមួយ​វីដេអូ អម​ដោយ​សារ​អំពាវនាវ​បែបនេះ​ថា «​បន្ទាន់​!!!!!! ប្អូនស្រី​នាង​ពេលនេះ​ គាត់​កំពុងមាន​ជំងឺ​រលាក​ស្រោមខួរ​ក្បាល​ធ្ងន់ធ្ងរ វង្វេង បាត់បង់​ស្មារតី មិន​ស្គាល់​អ្នកណា​ទាំងអស់
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែល​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​សម្តេចឪ​។ យើង​ខ្ញុំ​សូម​អំពាវនាវ​ដល់​សប្បុរសជន​ទាំងអស់​មេត្តា​ជួយ​ជា​ថវិកា​បន្តិចបន្តួច​ដល់​ក្រុមគ្រួសារ​ប្អូនស្រី​ផង​។ ប្អូន​ជា​ម​នុស្ស​ល្អ​ណាស់ មិន​គួរ​ទេ​ប្អូន ABA : 000197726 ( Sophath Leakhana )»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយឡែក គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​មួយទៀត​ឈ្មោះ​«Soo Young» បាន​បង្ហោះ​រូបថត​នារី​ខាងលើ​ជាច្រើន​សន្លឹក​ផងដែរ អម​ដោយ​សារ​អំពាវនាវ​ស្រដៀង​គ្នា​ថា «​គាត់​នៅ​ក្មេង​ណាស់​គាត់​កំពុង​មាន​ជំងឺ​រលាក​ស្រោមខួរ​ក្បាល​ធ្ងន់ធ្ងរ វង្វេង បាត់បង់​ស្មារតី​ គាត់​អត់​មាន​ប៉ា​ទេ​ គ្រួសារ​គាត់ ក្រ​ណាស់ អត់​មាន​ថវិកា​មើល​គាត់​ទៀត​ទេ​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យើង​ខ្ញុំ​សូម​អំពាវនាវ​ដល់​សប្បុរស​ជន​ទាំងអស់​មេត្តាជួយ​ជា​ថវិកា​បន្តិចបន្តួច​ដល់​ក្រុមគ្រួសារ​គាត់​ផង​។ ប្អូន​ជាម​នុស្ស​ល្អ​ណាស់ មិនគួរ​ទេ​ប្អូន គាត់​កំពុង​សំរាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​សម្ដេចឪ គាត់​នៅ​ក្មេង​ណាស់ សូម​បងប្អូន​ជួយ​គាត់​ផង​ ជួយ​share ផង​ណា​ ​អាចទាក់ទង​លេខ​ទូរ​សព្ទ​នាង​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់ 010 868981 ABA 000264529 Kong sophea ?»​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាមួយគ្នានេះ គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ឈ្មោះ​« Soo Young»​ខាង​លើ​នេះ ក៏​បាន​បញ្ជាក់​​បន្ថែម​តាមរយៈ​ខំមិន​ថា «​គាត់​ត្រូវជា​ប្អូនជីដូនមួយ​ខ្ញុំ សិ​ម​, គាត់​ឈឺ​យូរ​ដែរ​ហើយ​បង​ ប៉ុន្តែ​គាត់​អត់​ប្រាប់​គេ គាត់​ខំ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ក៏​ដួល ​បាន​អ្នក​ធ្វើការ​ជាមួយ​យក​ទៅ​ពេទ្យ​»​។​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គួរ​បញ្ជាក់ថា តាមរយៈ​ការ​អំពាវនាវ​របស់​ម្ចាស់​គណនី​ទាំង​២​នាក់​ខាងលើនេះ ឃើញថា មាន​សប្បុរស​ជា​ជាច្រើន បាន​ចូលរួម​ជួយ​បន្តិចបន្តួច​តាម​លទ្ធភាព​របស់​ពួកគេ​ម្នាក់ៗ ហើយ​សង្ឃឹមថា នឹង​មាន​សប្បុរសជន​ជួយ​ដល់​គ្រួសារ​អ្នកជំងឺ​បន្ថែម​ទៀត ព្រោះ​តាម​ការ​បញ្ជាក់​របស់​ម្ចាស់​គណនី​ខាងលើ​ឃើញ​ថា គ្រួសារ​នាង​ក្រីក្រ​ណាស់ ថែមទាំង​អស់​មាន​ឪពុក​ទៀត​ផង៕

Leave a Reply