បងប្រុសតារាចម្រៀង សុខ សីឡាលីនបានប្រកាស់ដល់.ម.ហា.ជ.ន.ទាំងអស់ថាខ្លួនបាន.ឆ្ល.ងនៅ.ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១.៩.ហេីយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការឆ្ល.ងនេះបងប្រុសសុខ សីឡាលីនបានប្រាប់ពីមូល.ហេ.តុ.នៃការឆ្ល.ងដោយបែបនេះថា…!

កំណេីននៅក្នុងការឆ្លងនៃរង្វង់សិល្បះបានធ្វេីអោយមានការព្រួយបារម្មណ៏ជាច្រេីនពីសំណាក់តារាសម្តែងនឹងតារាចម្រៀងនានាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការព្រួយបារម្មណ៏ខ្លាំងមែនទែន។នៅក្នុងការឆ្លងរីករាលដាលនៅក្នុងរង្វងសិល្បះដែលបានចាប់ផ្តេីមនៅក្នុងថ្ងៃទី៩ខែមីនាឆ្នាំ២០២១ករណិដែលបានផ្ទុះឡេីងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសដែលបានធ្វេីអោយមហាជននឹងតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មផ្សេងៗទៀតមានការពិបាកចិត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងមានការអាណិតយ៉ាងខ្លាំង។ក្នុងការទទួលយកការចាក់វ៉ាកសាំងដេីម្បីការពារជំងឺកូវិដ១៩ពិតជារឿងមួយដ៏ល្អខ្លាំងដែលក្រុមតារាសិល្បះទាំងអស់បានធ្វេីការទទួលយកនៅការចាក់វ៉ាក់សាំងស្ទេីរគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានករណីឆ្លងនៅក្នុងរង្វង់សិល្បះដ៏ដែលដោយសារតែការការពារនឹងការអនុវត្តមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាហេតុនាំអោយមានការឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះ។នៅក្នុងករណីដែឡបានឆ្លងដូចការរៀបរាប់ខាងលេីនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែមានការប្រតិបត្តិការណ៏ទៅលេីករណីមួយនេះនឹងកំពុងតែរកវិធីដោះស្រាយអោយបានលឿនដោយកំពុងតែមមារញឹកនៅក្នុងការការពារខ្លាំងមែនទែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាពេលមុននេះបន្តិច នាយប់ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នេះផងដែរ តារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺ សុខ សីឡាលីន បានប្រកាសនៅក្នុងហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនថា
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“ជម្រាបសួរបងប្អូនពូមីងទាំងអស់ ពេលនេះ បងប្រុស នាងខ្ញុំ សុខ សុធារិទ្ធ ហៅឌីន មានវិជ្ជមាន កូវីដ19 ហើយឡានក្រុមគ្រូពេទ្យបានមកយកគាត់ទៅសម្រាកព្យាបាលហើយ ដោយក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំទាំងអស់

បានយកសំណាករួចរាល់អស់ហើយ រួមទាំងខ្ញុំ ទោះបី ខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំង2ដងរួចមកហើយក្តី (ខ្ញុំផ្ទាល់មិនសូវជាបារម្ភខ្លួនឯងឡើយ ព្រោះខ្ញុំមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់អ្វី ជាមួយគាត់ទេ ព្រោះផ្ទះខ្ញុំដីឡូ ខ្ញុំនៅផ្ទះមុខ ដាច់ជាមួយស្រីលក្ខណ៌ ប្អូនស្រីខ្ញុំ)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលបារម្ភ គឺប៉ាមាក់ដែលគាត់នៅផ្ទះក្រោយជាមួយបងប្រុស) លទ្ធផលបែបណា ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនបន្ត ប៉ុន្តែផ្ទះខ្ញុំត្រូវបានបិទហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះហើយលទ្ធផលដែល 7-8នាក់គេនៅផ្ទះ ហើយ ម្នាក់ដើរហើរ មិនគិតខ្លាចក្រែងអាណិតអ្នកផ្ទះ 3កុំ 3ការពារណាបងប្អូន”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុខ សីឡាលីន បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា “បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្តងទៀត កុំមានការភាន់ច្រលំ ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងការយកសំណាកទៅពិនិត្យ នៅឡើយ មិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេ មានបងប្អូនខ្លះ ច្រលំថាខ្ញុំ គឺ បងប្រុសខ្ញុំទេដែល តេស្តឃើញវិជ្ជមាននោះ My bro Not me”៕

Leave a Reply