ឌីជេ ក្តឹប បន្ទាប់ពីបានធ្វេី តេ ស្ត ឃេីញនៅវិជ្ជមាន .កូ. វី .ដ.១៩ក៏បានបង្ហេីបដល់បងប្អូនអោយប្រុងប្រយ្ន័តដោយបែបនេះថា…!

ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១៩ជា.ករ.ណី.ដែលកំពុងតែមានការព្រួយបារម្មណ៏ច្រេីនជាងគេដែលជាព្រឹត្តិការណ៏ដែលក៏ក្រេីកអស់មួយពីភពលោកដែលគ្រប់បណ្តាប្រទេសមានការព្រួយបារម្ភនឹងមានការភ័.យ.ខ្លា.ចខ្លាំងមែនទែន។នៅក្នុងការប្រកាសរបស់អង្គ.ការ.សុ.ខា.ភិ.បា.ល.ពីភពលោកបានបញ្ជាកថាមិនទាន់មានថ្នាំ.នឹងវ៉ា.ក់.សាំ.ងដែលអាចព្យបាលជាសះ.ស្បេីយនោះទេ។ប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងតែរងនៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃ.វិ.រុ.ស.កូ.វី.ដ.១៩នេះដែរនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

.
កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភដូចនឹងប្រទេសដ៏ទៃដែរដោយសារតែនៅក្នុងកា.លះ.ទេ.សះ​.នេះមានកា.រ.ឆ្ល.ង.ច្រេីនពេកដែលធ្វេីអោយក្រុមគ្រូ.ពេ.ទ្យនឹងក្រ.សួ.ង.សុ.ខា.ភិ.បាលមានការមមារញឹកនឹងកំពុងតែព្រួយបារម្មណ៏នៅការរីករាលដាលនៃ.ជំ.ងឺ.នេះដូចគ្នា។បានអោយដឹងថានៅក្នុងការឆ្ល.ងកន្លងមកបានធ្វេីអោយមានការរីករាលដាលនៅក្នុងវិថីសិល្បះនឹងមានការ.បា.ត់.ប.ង់.ជី.វិតមនុស្សដោយសារតែ.ជំ.ងឺ.កូ.វី.ដ.១៩នេះដែលសឹងតែមិនគួរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អោយជឿថានេះជាក.រ.ណី.ដែលបានកេីតឡេីងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យេីងឡេីយ។កន្លងមកមុននេះបន្តិចបានអោយដឹងថាមានការរាយការណ៏ប្រាប់ពីដំណឹងឆ្ល.ងមួ.យក.រ.ណីផ្សេងទៀតដែលបានកេីតទៅលេីតារាសិល្បះរបស់យេីងដែលមហាជនប្រាកដជាស្គាល់នឹងជាតារារេបសារីចាស់ផងដែរនោះគឺជា ឌីជេ ក្តឹប ឬលោក ចាន់ សំណាងដែលបានធ្វេីតេ.ស្តទៅឃេីញមានវិជ្ជមាននៅ.កូ.វី.ដ.១៩។នៅក្នុងការឆ្ល.ងរបស់ ឌីជេ ក្តឹប បានបញ្ជាក់ប្រាប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៅដល់មហាជនថាខ្លួនមានអការះក្អក នឹងហត់ហេីយអស់កម្លាំង ដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងសៀមរាប។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឌីជេ ក្ដិប ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា លោកបានធ្វើដំណើរចូលដល់ក្រុងសៀមរាប តាំងពីថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនាឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅ ដោយស្នាក់នៅផ្ទះបងប្អូននៅចំណុចភូមិតាភុល សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយនៅថ្ងៃទី ២៨ ម្សិលមិញនេះ លោកចាប់ផ្ដើមមានអាការក្អក ហត់ និងអស់ កម្លាំង ក៏បានជិះ Passapp ពាក់ស្លាកលេខ សៀមរាប​ 1AH-8272 របស់​ឈ្មោះ​ ផុម ឆេន ភេទប្រុសអាយុ​៣៣ឆ្នាំ ទៅពិនិត្យសុខភាព ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply