ឃើញស្អាតមិនបាន! ចោរចិត្តធំឃើញចៅក្រមខ្ញង់ពេក ញ៉ែចៅក្រមពេលកា.ត់.ទោ.ស មានអីខ្ចប់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dementrius Lewis ជន.​ស.ង្ស័យ​ជា​ចោរ​ម្នាក់ បាន​ធ្វើ​ការ​និយាយ​ញ៉ែ​ចៅក្រម Tabitha Blackmon អំឡុង​ពេល​ប្រកាស​កាត់​ទោស​នៅ​ក្រុង Fort Lauderdale រដ្ឋ Florida ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈ​ពេល​ចៅក្រម​ធ្វើ​ការ​ប្រកាស​កា.ត់​ទោ.ស​ជន​.ស.ង្ស័យ​រូប​នេះ លោក Lewis បាន​និយាយ​សរសើរ​បែប​ញ៉ែញ៉ង​ទៅ​កាន់​ចៅក្រម​ថា «លោកស្រី​ចៅក្រម! លោកស្រី​ស្អាត​ណាស់ លោក​ស្រី​ពិត​ជា​ស្អាត​ខ្លាំង​ណាស់ ។ ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​លោកស្រី ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​លោកស្រី» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អម​ដោយ​ការ​សើច​ហួស​ចិត្ត លោក​ស្រី​ចៅក្រម​បាន​តប​ទៅ​វិញ​ថា «បាន​ហើយ​លោក Lewis ។ ការ​សរសើរ​គឺ​អាច​និយាយ​បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង ប៉ុន្តែ​ប្រហែល​ជា​មិន​មែន​ទី​នេះ​ទេ» ។ តាម​រយៈ​វីដេអូ​នៃ​ការ​កាត់​ទោស បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា លោកស្រី​ចៅក្រម Tabitha បាន​បញ្ជាក់​ប្រាប់ Lewis ថា រូប​នាង​បាន​រក​ឃើញ​ភស្តុតាង​បញ្ជាក់​ពី​អំពើ​លួ.ច និង​ ប្រើប្រាស់​គ្រឿ.ង​.ញៀ.ន​របស់​គេ ដោយក្រោយមកនាងក៏ប្រកាសបញ្ជាឲ្យ Lewis បង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន ៥ ពាន់ដុល្លារ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរ​បញ្ជាក់​ថា Lewis ត្រូវ​បាន​ជា.ប់​ព.ន្ធនាគារ​រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ​មក​ហើយ និង ​ត្រូវ​បាន​ឲ្យ​ដោះលែង​ឲ្យ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​ចុងក្រោយបង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រោយ​ជាប់​ចោទ​ពី​បទ​ព្រហ្មទណ្ឌ​លើ​ការ​ប្រើប្រាស់​អា.វុ.ធ​ខុស​ច្បាប់ ៕

Leave a Reply