ពូកែជួបជុំគ្នាពេកប៉ូ.លី.សធ្វេីការឡោមព.ទ្ធ័ដេ.ញ.ចា.ប់.ស្រាប់តែមានអីភ័.យរត់ឡេីងបាស់សក់(មានវីដេអូ)

ចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរីករាលដាលជាច្រេីនកន្លងមកនេះក្រសួងបានចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះមនុស្សម្នាទាំងអស់ត្រូវផ្អាករាល់ការជួបជុំនឹងកម្មវីធីផ្សេងៗក៏ត្រូវផ្អាកបណ្តោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាសន្នន៏ដែរដេីម្បីទប់ស្កាត់នៅការឆ្លងនឹងការប៉ះពាលគ្នាដោយប្រយោល។នៅក្នុងព្រឹត្តិការឆ្លងជាសហគមន៏អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាដឹងហេីយថានៅក្នុងថ្ងៃទី២០កុម្ភះបានធ្វេីអោយមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីឆ្លងផ្ទុះឡេីងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ។ករណីក៏កាន់តែមានច្រេីនឡេីងឥតឈប់ឈរដែលជាការព្រួយបារម្មណ៏ខ្លាំងមែនទែនមិនដឹងថាវានឹងអាចផុតនៅថ្ងៃនោះទេ។បានអោយដឹងថានៅពេលថ្មីៗនេះមានការជួបជុំមួយកន្លែងដែលមិនបានគោរពទៅតាមបទបញ្ជារបស់ក្រសួងដែលបានចែងដែលបានធ្វេីការល្មេីសនៅច្បាប់ដែលបានចែង។នៅក្នុងនោះដែរខាងមន្ត្រី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងនឹងប៉ូលីសបានចុះធ្វេីការដេញចាប់នឹងធ្វេីការឃាត់ខ្លួនហេីយនឹងធ្វេីការព្រមានផងដែរដេីម្បីទុកជាគំរូទៅដល់អ្នកដ៏ទៃកុំអោយយកតម្រាប់តាម។បេីសិនជាយេីងមិនគោរពទៅតាមនឹងច្បាប់ដែលបានចែងនោះទេនោះអ្នកនឹងឆ្លងជាមិនខានដូច្នេះដេីម្បីបញ្ឈប់នៅបញ្ហាមួយនេះសូមមេត្តាគោរពទៅតាមបទបញ្ជាដែលបានចែងដេីម្បីសុវត្ថិភាពភូមិស្រុកយេីងទាំងអស់គ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply