ថ្ងៃនេះមាន.ក.រ.ណី.ឆ្ល.ង.ថ្មីនៅក្នុងស.ហ.គ.ម.ន៏ដែលក្រ.សួ.ងបានចេញសេចក្តីប្រកាសរហូតដល់ទៅ៥៥ក.រ.ណី.នឹងមានអ្នកជាសះស្បេីយរហូតដល់២៣នាក់…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងសុខាភិបាល៖​នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ខែមីនាឆ្នាំ២០២១បានអោយដឹងថាក្រសួងបានធ្វេីការរកឃេីញនៅករណិឆ្លងបន្ថែមទៀតហេីយដែលជាករណិឆ្លងនៅក្នុងសហគម្ន៏កន្លថមកនេះសូមបងប្អូនមេត្តប្រុងប្រយ្ន៏តអោយបានខ្ជាប់ខ្ជួន។បានអោយដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងពេកមកក្រសួងបានចចាត់វិធានការសូមសំណូមពរទៅដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់អោយមានការប្រុងប្រយ្ន័តទ្វេរដងដេីម្បីកូមអោយមានការឆ្លងបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងនោះដែរក៏បានអោយដឹងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៥៥នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ២៣នាក់​ថ្ងៃទី២៤​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលយោងទៅតាមទិន្ន័យរបស់ក្រសួងបានអោយដឹងថាករណីឆ្លងនោះបានកេីតឡេីងទៅលេី៖
បុរសមានអាយុ៤៤ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុង សង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប​ ខេត្តសៀមរាប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជនជាតិខ្មែរមានអាយុ៣៤ឆ្នាំ នៅស្រុកតំប់ែ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ដែលនៅក្នុងការរកឃេិញនៅតេស្តវិជ្ជមានលេីអ្នកជំងឺខាងលេីនេះបានអោយដឹងថាគ្រូពេទ្យក៏បានបញ្ជូនអោយទៅសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំផងដែរ។

នៅក្នុងនោះក៏មានបន្តទៀតផងដែរថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជនជាតិខ្មែរ២៨ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានរស់នៅក្នុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល
ហេីយបុរសខាងលេីនេះក៏បានបញ្ជូនអោយទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្ហែកជ័យជំនះនៅក្នុងខេត្តកណ្តាលផងដែរ។

ស្ត្រីខ្មែរមានអាយុ៣១ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់លេខ៤ក្រុងព្រះសីហនុ​ ខេត្តព្រះសីហនុ។ដែលនៅក្នុងនោះលោកគ្រូពេទ្យក៏បានបញ្ជូនអ្នកជំងឺខាងលេីអោយទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រហសីហនុផងដែរ។

ទារកអាយុ៩ខែមានទីលំនៅស្នាក់នៅក្នុង​ ឃុំទ្រាល ស្រុកតាសេក ខេត្តកំពង់ធំ។បច្ចប្បន្នអ្នកជំងឺក៏បានបញ្ជូនអោយទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកមពង់ធំផងដែរ។់

ដែលខាងក្រោមនេះសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ជីឈ្មោះដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានពិនិត្យឃេីញអ្នកដែលបាននឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ១៩ទាំង៥៥នាក់នេះ៖

Leave a Reply