តោះកម្លោះនៅលីវមានឲ្យកាសហេីយ….!សឿនសុធារ៉ា ប្រកាសរកដៃគូរជីវិតថ្មីទោះបីក្មេងវ័យក៏ព្រមដោយបាននិយាយថាមិនគិតពីអតីតទោះបីជា…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សិល្បះករជាច្រេីនបានបាត់មុខពីសិល្បះអស់ជាច្រេីនអ្នកដោយសារតែនៅក្នុងការចាប់ផ្តេីមនៅសុភមង្គលគេក៏បានរកឃេីញសេចក្តីសុខនឹងមួយចំណែកទៀតក៏មានវ័យចាស់ជរានឹងមួយផ្នែកទៀតក៏មានការលំបាកនៅក្នុងជីវភាព។ក៏បានអោយដឹងថានៅក្នុងការថ្លែងប្រាប់ពីសំណាក់សារព៏តមានសិល្បះករកម្ពុជាអ្នកនាង សឿនសុធារា៉បានបាត់មុខជាង១១ឆ្នាំទៅហេីយតែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅឡេីយមានមហាជននៅតែគាំទ្រនឹងសរសេីរមិនដាច់មាត់នៅការសម្តែងពីមុនរបស់អ្នកនាងនឹងសម្រស់ដែលមិនអាចនឹងបំភ្លេចបានពីភ្នែកមហាជនគឺនៅតែស្អាតដ័ដែល។នៅក្នុងនោះផងដែរនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសិល្បះអ្នកនាងក៏បានទទួលនៅប្រជាប្រិយភាពនឹងភាពជោកជ័យផងដែរហេីយក៏បានសាងសុភមង្គលដ៏ផ្អែមផ្ហែមជាមួយនឹងបុរសសំនៀងពូកែរថ្នមគឺលោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាពូន មីដាដាដែលបានបន្សល់នៅកូនពីរនាក់ដែលជាចំណងនៃសុភមង្គលនៅក្នុងការរៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏អស់រយះពេល១១ឆ្នាំនេះផងដែរ។ក៏ប៉ុន្តែលាតសន្ធឹងមកដល់ពេលវេលានេះអ្វីៗទាំងអស់ប្រែជាផ្លាស់ប្តូរចំណងស្នេហាដែលខំប្រឹងការពារនឹងសាងសង់អស់រយះពេល១១ឆ្នាំនេះបានត្រូវប្រេះឆាដោយសារតែរឿងបន្តិចប្តួចដែលពីបាកនឹងព៏តនានឹងក៏មានចម្ងល់ខ្លាំងណាស់ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងជារឿយៗតារាសម្តែងកូនពីររូបនេះតែងបញ្ចេញសារប្លែកៗបង្ហាញពីស្នេហ៍មិនសមប្រកប ជាពិសេសថ្មីៗនេះនាងបានលើកឡើងថា «សូមផ្សងប្រាថ្នាបុរសម្នាក់ស្មោះ ហើយត្រង់នឹងខ្ញុំ ។ សូមផ្ញើ វាស នាលើតែកំលោះ បើគាត់មិនប្រកាន់អតីតខ្ញុំ»។មិនខុសបំណងឡើយបង្ហាញវត្តមានជាថ្មី សឿ សុធារ៉ា នៅតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ម្ចាស់ផលិតកម្ម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នានាដោយពេលនេះនាងកំពុងមមាញឹកនៅក្នុងការថតរឿងភាគរបស់ទូរទស្សន៍ហង្សមាសក្នុងតំណែងជាតួឆ្នាស់ឆ្នើម ដែលនាងប្រាប់ថាជាលើកដំបូងដែលសម្តែងជាតួបែបនេះ ។ មួយវិញទៀត សឿ សុធារ៉ា ក៏មានគម្រោងសម្តែងរឿងមួយបន្ថែមទៀតដោយចាប់ដៃគូជាមួយលោក សុវណ្ណ មករា ដែលធ្លាប់ជាដៃគូចាស់នៅក្នុងរឿង «ព្រះគោព្រះកែវ» ៕

Leave a Reply