ពិតជាចិត្តធ៏មមែនទែន…! គ្រាន់តែបានលឺំណឹងថា ម្តាយរបស់ស្រីពីនទទួល.ម.រ.ណះ.ភាព.ស្រាប់តែឯកឧត្តម ឌី វិជ្ជា និងលោកជំទាវ ហ៊ុនម៉ាណា បានចូលបច្ច័យ បុ ណ្យ ស.ពរហូតដល់ទៅ…!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងដ៏សែនសង្វែកបានកេីតជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វេីអោយក្នុងរង្វង់សិល្បះមានការស្ងាតសូន្យទៅនៅក្នុងសម័យកូវីដ១៩នេះ។នៅក្នុងនោះផងដែរបានអោយដឹងថាម្តាយរបស់ ស្រីពីនបានទទួលមរណះភាពមួយទៀតហេីយដោយសារតែជំងឺកូវីដ១៩ដែលធ្វេីអោយមានការកេីតទុក្ខជាទម្ងន់។ក្នុងវិធានការនៃការចាប់ចែងបេីសិនមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែកូវីដ១៩នោះក្រសួង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងចាត់វិធានការទៅតាមវិធីដែលក្រសួងបានចែងដូចដែលសម្តេចបានថ្លែងនៅប្រសាសកាលពីកន្លងមកនេះឯង។ម្តាយរបស់ស្រិពីនមានឈ្មោះថា អិន ម៉ានីតា ភេទស្រីដែលមានអាយុ ៦២ឆ្នាំរស់នៅក្រោយផ្សារសឡា ភូមិមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានទទួលមរណះភាពដោយសារតែជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងមន្ទីរពទ្យ មិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅក្នុង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាយុ៦២ឆ្នាំទាំងសោកស្តាយ។ដែលករណីនេះបានអោយដឹងថាជាករណីទី៥នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់មនុស្សទៅដល់៥នាក់ដែលរងគ្រោះដោយជំងឺកូវីដ១៩ដូច្នេះពិតជាមានការសោកស្តាយនឹងព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ នៅលេីគណនីហ្វេសប៊ុកកញ្ញា ស្រីពីន គាត់បានបង្ហោះសារឱ្យដឹងថា៖”នាងខ្ញុំស្រីពីនតារាកំប្លែង ក្នុងក្រុមនាយក្រឹម ត្រូវជាកូនបង្កេីតអ្នកម្តាយ អុិន ម៉ាធីតា ដែរ ម្តាយរបស់នាងខ្ញុំត្រូវបានទទួល មរ ណភាព ដោយសារជំងឺ កូ.វី.ដ ១៩ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តខ្មែរ សូវៀត។ នាងខ្ញុំជាកូនស្រីបង្កេីត សូមលេីដៃសំពះអគុណដល់ ឯកឧត្តម ឌី វិជ្ជា និងលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណា ដែរត្រូវជាកូនប្រុសកូនស្រីបង្កេីតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិតិព្រឹទ្ធឹបណ្ឌិ ប៊ុន រ៉ានី

ហ៊ុនសែន ដែលលោកបានយកថវិកាចំនួន1000$ (មួយពាន់ដុល្លារ) ចូលបុណ្យម្តាយរបស់ខ្ញុំ តាមរយៈមេ ក្រឹមនិងបងស្រីលាភ។ ខ្ញុំសូមអគុណឯកឧត្តម និងលោកជំទាវដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ បំផុតអស់ពីដួងចិត្ត សូមទេវតាជួយតាមថែរក្សាការពារក្រុមគ្រួសារសម្តេចទាំងទ្វេរអោយមានសុខភាពល្អ ជៀសផុតពីជំងឺ កា.ច សា.ហាវ ទាំងពួង និងបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរហូតតកូនតចៅ”។

Leave a Reply