នេះហេីយដែលមហាជនចង់បាន…! នៅពេលនេះ លោក សុវណ្ណរិទ្ធីវិលត្រឡប់ទៅរកប្រពន្ធវិញហេីយតែសូមលក្ខណមួយជាមួយនឹងប្រពន្ធ….!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងជុំវិញរឿងរបស់ លោកសុវណ្ណរិទ្ធី នឹងភរិយារបស់ លោកសុវណ្ណរិទ្ធី អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានដឹងខ្លះៗហេីយដែលអ្នកនិយមតាមដាន​ បណ្ដាញសង្គម​ ប្រាកដជាទទួលជ្រាប​ នូវរឿងរ៉ាវមួយចំនួនរួចមកហេីយ​ដែលកាលពីយប់​ ថ្ងៃទី១៣​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​ លោក​ សុវណ្ណ​ រិ​ទ្ធី​ បានចេញមុខឡាយវីដេអូ​ ដេីម្បីធ្វេីការបកស្រាយ​ និងលាតត្រដាង​ នូវរឿងរ៉ាងមួយចំនួន​ ទាំងអួលដេីម​ ក.​ រហូតស្រក់ទឹកភ្នែក​ ទាក់ទងទៅនឹងការលេីកឡេីង​ របស់ភរិយារបស់លោក​ ដែលថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លួន​ មានទំនាក់ទំនងជាមួយស្រីផ្សេង​ គឺមិនមែនជាការពិតទេ​ ដោយរឿងរ៉ាងទាំងអស់​ គ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំរបស់ភរិយាតែប៉ុណ្ណោះ។ លោក​ សុវណ្ណ​ រិទ្ធី​ ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតដែរថា​ ចំពោះនារីម្នាក់​ ដែលប្រពន្ធរបស់ខ្លួន​ បានបង្ហោះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះ​ គឺកាលពីអតីតកាល​ រូបលោក​ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្នេហាជាមួយនារីនោះពិតប្រាកដមែន​ តែតាំងពីមុនរូបលោក​ បានស្គាល់ភរិយា​ (មាស​ សុជាតា) ទៅទៀត​ ហេីយគាត់ក៏បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនារីរូបនោះយូរមកហេីយ​ ដោយបច្ចុប្បន្ន​ ត្រឹមជាអ្នកស្គាល់គ្នាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីលោក​ សុវណ្ណ​ រិទ្ធី​ បានធ្វេីការបកស្រាយជុំវិញរឿងខាងលេីរួចមក​ យេីងសង្កេតឃេីញថា​ អ្នកនាង​ មាស​ សុជាតា​ ហាក់នៅមិនទាន់អស់ចិត្ត​ រហូតធ្វេីឱ្យមតិមួយចំនួន​ បានបញ្ចេញមតិជាហូរហែរ​ នៅលេីបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក​ រិះគន់​ ឌឺដង​ ជេ.រ​ ប្រមា.ថ​ មកលេីលោក​ សុវណ្ណ​ រិទ្ធី​ កាន់តែច្រេីនបន្ថែមទៀត​ រហូតធ្វេីឱ្យលោក​ សុវណ្ណ​ រិទ្ធី​ សម្រេចចិត្តប្លុ.ក អាខោន​ និងហ្វេសប៊ុកផេករបស់ខ្លួ​នថែមទៀតផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ​ ក្រោយប្លុកអាខោនហ្វេសប៊ុកខ្លួនឯងប៉ុន្មានថ្ងៃរួចមក​…ពេលនេះ​ លោក​ សុវណ្ណ​ រិទ្ធី​ បានបេីកគណនីរបស់ខ្លួនវិញហេីយ​…ហេីយថែមទាំងបានបង្ហោះសារចំនួន២​ ដោយមួយផ្ញេីទៅកាន់បុគ្គលមួយចំនួន​ និងសារមួយឃ្លាទៀត​ ផ្ញេីទៅកាន់ភរិយារបស់ខ្លួន​ អ្នកនាង​ មាស​ សុជាតា​ យ៉ាងដូច្នេះថា៖”អរគុណសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងសើចចំអក​ ឌឺដងដាក់ខ្ញុំ​ ពេលនេះ អរគុណមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងយកការឈឺចាប់នឹងទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំ​ មកធ្វើជា

រឿងកំប្លែងឌឺដងដាក់ខ្ញុំ​ ពេលនេះ អរគុណមនុស្សមួយចំនួនសំរាប់ពាក្យសម្តី ជេ.រ​ ប្រ.មា.ថ មើ.ល ងាយខ្ញុំ​ គ្រប់បែបយ៉ាងពេលនេះ។ អរគុណមនុស្សមួយចំនួនដែលបានបដិសេធខ្ញុំកន្លងមក​ បើដើរមិនដល់ផ្លូវទាល់ ធ្វើម៉េចដឹងថាជីវិតអ្នករឹងមាំប៉ុណ្ណា Sovann Rithy”។ លោក​ សុវណ្ណ​ រិទ្ធី​ បានបន្ត

ទៀតថា៖”Meas Socheata ប្តីមិនទាន់ហ៊ានទៅជួបអូននឹងកូនយើងទេពេលនេះ​ សូមអូនយោគយល់បងផងចុះ ព្រោះប្តីដើរយកព័ត៌មានខាងក្រៅច្រើន ប្តីបារម្ភអូននឹងកូនតូចៗយើងខ្លាំងណាស់ សូមអូនទុកពេលអោយបងផងបានទេ ចាំចប់ កូ.វិ.ត ពេលនេះសិនទៅបានទេ ពីរមុនបងអត់ការងារធ្វើក្រែងអូន

ដឹងច្បាស់ដែរតើអូន ទើបបងមិនចង់ផ្តល់ការលំបាកច្រើនអោយក្រុមគ្រួសារអូន បងប្រឹងណាស់ ប្រឹងដើរថតវីដេអូអោយគេបានលុយតិចតួច ទុកគ្រាន់ទិញបាយហូបខ្លួនឯងផង នឹងសល់បន្តិចបន្តួចបងផ្ញើអោយអូនទិញទឹកដោះគោនឹងពេលកូនយើងទាំងពីរឈឺម្តងម្កាលដែរតើអូន ទោះបីលុយបងមិនបានផ្ញើអោយច្រើន​ ក៏បងបានផ្ញើអស់ៗពីខ្លួនរបស់បងដែរ សូមអូនយោគយល់បងផងបានទេ ដោះស្រាយបងគង់តែទៅដោះហើយណា៎អូន”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply